Waterstofmedaille

Het doel van Missie H2 is om partijen rondom de energietransitie te inspireren, verbinden en stimuleren groter, sneller en samen bij te dragen aan Nederland als hét Waterstofland 2030. Daarin zijn koplopers nodig: bedrijven, projecten en personen die vooroplopen. Wij geven deze koplopers een podium en zetten ze in de spotlight door middel van het uitreiken van waterstofmedailles.

Xiaodong Scherpbier

Xiaodong Scherpbier

Eco-Runner Team Delft

Het behoeft geen uitleg dat Missie H2 diep onder de indruk is van deze jonge en enthousiaste waterstofambassadeurs par excellence. Het is evenmin toeval dat Missie H2-partners als Toyota, Shell, Vopak en Gasunie al jaren lang trouw supporter zijn van dit ontwikkel- en racingteam van Delft University. De waterstofketen kan immers niet zonder de innovatieve kracht van deze jonge en ambitieuze academici.

Lees meer
Marinus Tabak

Marinus Tabak

COO bij RWE Generation SE

Marinus Tabak is één van de meest enthousiasmerende en inspirerende waterstofactoren in Nederland Waterstofland, zowel vanuit zijn eigen bedrijf, RWE Nederland, als in internationale waterstofprojecten. Maar ook in het maatschappelijk en politiek debat. Marinus geldt daarmee als een van de voorhoedespelers in grootschalige elektrolyse, die grote kansen ziet voor Nederland Waterstofland.

lees meer
Han Feenstra

Han Feenstra

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Han Feenstra wordt beschouwd als hét gezicht van een enthousiasmerend en inspirerend waterstofbeleid, met de overtuiging dat een overheid die waterstof onmisbaar acht voor een duurzaam energiesysteem, ook het beleid moet ontwikkelen om waterstof in die positie te loodsen. Onze Hydrogen Valley kan zich geen betere beleidsmaker wensen.

lees meer
Rob Jetten

Rob Jetten

Minister voor Klimaat en Energie

Door zijn niet aflatende, enthousiasmerende en realistische inzet voor een groene maatschappij en duurzame economie, waarbij hij actief bijdraagt aan de versterking van Nederland Waterstofland, heeft demissionair Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten op de tweede dag van de World Hydrogen Summit een Gouden Waterstofmedaille ontvangen.

lees meer
Georgios Chatzimarkakis

Georgios Chatzimarkakis

CEO Hydrogen Europe

In Hydrogen Europe bundelen meer dan 100 Europese bedrijven, voor wie waterstof Chef-Sache is, hun krachten om wereldwijde CO2-neutraliteit te supporten door de Europese waterstofeconomie fors te versnellen. Een ambitie die wij ten volle onderschrijven. Onder Jorgo’s aanvoering geldt Hydrogen Europe als succesvol verbinder van grote en kleine bedrijven, overheden, kennisinstituten en nationale waterstofkoepels over de volle breedte van Europa. Onvermoeibaar reist Jorgo de internationale podia af om het broodnodige waterstofbeleid te promoten, kansrijke initiatieven te ondersteunen, de waterstofarbeidsmarkt te versterken en verder onderzoek naar waterstofinnovaties te stimuleren. Jorgo’s leidende rol hierin geeft Hydrogen Europe haar alom erkende, vertrouwde en onmisbare waterstofstem, in Nederland, in Europa en daarbuiten.

lees meer
Rene Peters

Rene Peters

Business Director Gas Technology TNO

Rene Peters is een van Nederlands meest gerenommeerde wetenschappers in de energietransitie. Rene’s onaflatende, kennisgedreven en enthousiasmerende inzet voor een stabiel en toegankelijk energiesysteem, waarin markt, maatschappij en wetenschap optimaal samenwerken aan een duurzame (waterstof)economie, motiveert ten volle om hem een Gouden Waterstofmedaille uit te reiken.

lees meer
Patrick Cnubben

Patrick Cnubben

Founder Hydrogen Architect

Patrick’s brede kennis en zijn gepassioneerde waterstofvisie, zijn niet te stuiten drive om nationale en internationale overheidsloketten open te breken en zijn onmetelijke netwerk leidden tot flagship-projecten binnen én steeds vaker ook ver buiten Nederland Waterstofland. Hierbij is Patrick van ideegeneratie tot partnerselectie en van fondswerving tot projectrealisatie de drijvende kracht, voor maar vaak ook achter de schermen. Patrick lijkt iedereen te kennen in de waterstofwereld. En iedereen in de waterstofwereld kent Patrick. Al was het maar van zijn aansprekende waterstoflezingen op de vele internationale podia. Niet zo vreemd dat hij als bestuurslid of toezichthouder benoemd werd in een breed scala aan stichtingen op gebied van bio-energie, energietransitie en -innovatie, met waterstof als dagelijks dikker wordende rode draad.

lees meer
Mattijs Slee

Mattijs Slee

CEO Battolyser Systems

Battolyser-topman Slee ziet dat de energietransitie razendsnel op schaal moet komen, willen we Parijs nog op tijd gaan halen. En in zijn overtuiging kan dit alleen wanneer wisselvallige groene energiebronnen hand in hand gaan met betrouwbare en betaalbare leveringsketens, efficiënte energieproductie én duurzame productiemiddelen. Hier ligt dan ook het ambitieuze speelveld van Battolyser, dat een wereld nastreeft waarin alle gevraagde energie altijd voor handen is, altijd betaalbaar en altijd groen. De jury is van mening dat dit Nederlandse bedrijf een onontkoombare marktinnovator zal blijken in de snel groeiende markt van productie en opslag van groene waterstof. Battolyser Systems is daarmee zonder enige twijfel een van de smaakmakers van Nederland Waterstofland, die de toon zal zetten tot ver voorbij onze landsgrenzen.

lees meer
Jörg Gigler

Jörg Gigler

Directeur TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie

Jörg is een geboren netwerker, die zijn innovatieve energiekennis en internationale contacten graag koppelt aan menselijk kapitaal. Zo weet hij kennis te bundelen, organisaties te verbinden en processen te versnellen. Dit bracht hem de afgelopen jaren in tal van samenwerkingsverbanden, commissies en boards. Nooit op zoek naar praatclubjes, maar altijd gericht op gezamenlijke innovatie, tastbare resultaten en noodzakelijke versnelling. Al blijft Gigler zelf onderstrepen dat de waterstofketen nog wel wat tandjes mag opschakelen. Hij zet zich daar in elk geval ten volle voor in! Zo wordt Jörg onder anderen actief in het Nationaal Waterstofprogramma, waar hij kartrekker is van de Innovatie & Human Capital Agenda, onder meer gestut door GroenvermogenNL. Ook is hij een van de grondleggers van de Waterstofgids, hét compendium voor de Nederlandse waterstofprojecten. Met Missie H2 gaf Gigler vorm aan de Nederland Waterstofkaart. En dit is slechts een bescheiden greep uit zijn “waterstofoeuvre”.

lees meer
Ad van Wijk

Ad van Wijk

Professor of Future Energy Systems TU Delft

Zijn afscheidsrede als Professor of Future Energy Systems aan TU Delft draagt de titel ‘A sustainable Future for everyone’ en volgt op een speciaal academisch symposium onder de veelzeggende titel ‘How hydrogen and electricity carry our future’, hetgeen de loopbaanlange overtuiging van Ad van Wijk meteen kernachtig samenvat. Ad studeerde natuurkunde in Utrecht en focuste zijn Ph-D op ‘Wind Energy and Electricity Production’, waarmee de basis voor zijn latere waterstofovertuiging bleek gelegd. Van 1983 tot 1997 werkte hij aan de Utrechtse universiteit als wetenschappelijk researcher en hoogleraar. Naast zijn nu aflopende hoogleraarschap in Delft, is Van Wijk ook Guest Professor aan KWR Water Research Institute, waar hij verantwoordelijk is voor het Research Program Energy and Water. En Ad zou Ad niet zijn als hij naast diverse adviesfuncties, waaronder Hydrogen Europe, niet veelvuldig de internationale podia zou bestijgen om zijn innovatieve waterstofmissie over het voetlicht te brengen. In het volle besef dat Ad van Wijk zeer terecht al menig ondernemers- én wetenschapsprijs in ontvangst mocht nemen, is de jury volmondig van mening dat waterstofprofessor Ad van Wijk de Missie H2 Waterstofmedaille ten volle verdient, wat ons betreft bij wijze van een ‘life time achievement award’. Dit laat uiteraard onverlet dat wij er van overtuigd zijn dat Ad Van Wijk’s waterstofmarathon nog lang niet uitgelopen is. In die zin mag hij deze medaille dus ook vooral als aanmoediging opvatten!

lees meer
Pierre Devillers

Pierre Devillers

CEO ENGIE Nederland

Pierre Devillers’ loopbaan is een internationale ENGIE-loopbaan, die nadrukkelijk in het teken staat van energie en energietransitie. Het mag dan ook niet verbazen dat Pierre als Country Manager ENGIE Nederland tevens Vicepresident Group Transformation Office werd bij ENGIE GROUP. Waar menig “fossiel bedrijf” zich graag tooit met groene veren, durft ENGIE het aan de transitiekar vlot te trekken en met lef voorop te gaan in de transitiestrijd. Hierbij bewijst Pierre dat een succesvolle energietransitie alleen slaagt als ambitieuze woorden gepaard gaan met dito daden. De ambitieuze corporate claim ‘Zero Carbon Champion’ past daarmee zowel Pierre, ENGIE Nederland als ook ENGIE GROUP als een jas. Door onze waterstofmedaille om de schouders te hangen van Pierre Devillers, landt deze medaille wat ons betreft mede op de corporate schouders van ENGIE. ENGIE GROUP uiteraard, maar vanuit Missie H2 met bijzondere aandacht voor ENGIE Nederland. Driedubbel verdiend eremetaal dus.

lees meer
Nienke Homan

Nienke Homan

Voorzitter VNCI en bestuurder GH2 & Impact Hydrogen

Als gedeputeerde voor GroenLinks in het Groningse provinciebestuur maakte Nienke Homan nadrukkelijk waterstofnaam als actief voorvechter van een versnelde klimaat-, milieu- en energietransitie. Niet alleen in haar eigen regio, maar ook nationaal en internationaal. Na haar politieke loopbaan blijft Nienke intensief betrokken bij de waterstoftransitie, onder meer als bestuurder bij GH2 en als voorzitter van VNCI. Ook richtte Homan de internationale organisatie Impact Hydrogen op, die met hoogwaardige kennis en middels praktische lokale project teams zogenoemde sustainable hydrogen valleys in de benen helpt, niet in de laatste plaats in opkomende economieën, waaronder diverse Afrikaanse landen. Haar overstap van de politiek naar The Green Hydrogen Organisation (GH2) - dat zich inzet om de grootschalige overstap naar groene waterstof wereldwijd te versnellen door het verbinden van bedrijven, landen, projecten, technieken en standaarden - tekent de praktische doelgerichtheid van Homan. In diezelfde overtuiging en ambitie past Nienke’s toetreden tot het bestuur van VNCI, de brancheorganisatie van de Nederlandse Chemiebedrijven. Het pleit voor deze chemiekoepel dat zij een nadrukkelijke vergroener als Homan aantrekt als nieuwe voorzitter. Alsof bovenstaande niet reden genoeg zou zijn, telt voor de jury zeker ook mee dat Nienke Homan steeds nadrukkelijk een lans heeft gebroken voor de herpositionering van Noord-Nederland als moderne, groene (waterstof)regio.

lees meer
Rob Castien

Rob Castien

CEO van Resato Hydrogen Technology

In het Drentse bedrijf Resato International, waarvan Rob directeur en eigenaar werd, leidde zijn innovatieve en business-denken tot een gestage groei. Tegenwoordig richt het zich volledig op duurzame technologie, met een zware focus op waterstof. Resato wil met haar ‘hydrogen refueling stations’ de mobiliteitssector actief ondersteunen in de versnelde transitie naar een emissievrije toekomst. Vanaf 2016 bracht Resato dan ook een eigen waterstoftankstation in productie, waarvan de eerste marktversie in 2016 werd geïnstalleerd bij de firma Holthausen in Hoogezand. Intussen zijn de waterstoftankstations van Resato Hydrogen Technology te vinden in onder meer Groningen, Alkmaar, Dordrecht en Oude Tonge. Maar ook buiten Nederland krijgt Resato inmiddels voet aan de grond, met vulstations in België, Zweden en Duitsland. Wij denken dat de onstuitbare drive van Rob Castien hierin de bepalende factor is. De technische innovatiekracht én kennis van businessconcepten, maken de Resato-technologie bereikbaar voor kleine en grotere bedrijven en draagt daarmee relevant bij aan de gewenste waterstoftransitie. De technologische kennis en servicegerichtheid van Castien en zijn team wordt hierbij breed geprezen. Dat Resato daarnaast actief probeert om zoveel mogelijk partnerships te creëren binnen de eigen noordelijke regio, is eveneens een aspect dat de jury aanspreekt. Inmiddels telt de waterstofdivisie van Resato Hydrogen Technology al zo’n 85 FTE’s, waarmee het een van de groeipareltjes mag heten in Noord-Nederland. Maar minstens zo belangrijk voor de Missie H2-jury: de waterstofstations van Resato vormen inmiddels een onmisbare schakel in de keten van de zowel de lichte als zwaardere waterstofmobiliteit. Voor ons alle reden om deze gouden waterstofplak uit te reiken aan Rob.

Lees meer
Alice Krekt

Alice Krekt

Directeur NLHydrogen

Alice Krekt realiseert zich dat Nederland Waterstofland vraagt om daadwerkelijke samenhang tussen politiek, productie, import, distributie, opslag en afnemers. Krekt ziet het belang van de ontwikkeling van een samenhangend duurzaam energiesysteem, waarin afgestemde uitbreiding en modernisering van zowel het elektriciteits- als het gasnetwerk cruciaal zijn. Dit vraagt om overleg en afstemming, maar ook om de nodige nieuwe wetgeving, standaardisering en spelregels. NLHydrogen wil ook hierin de kartrekker zijn. Om deze claim te onderstrepen kwam Krekt al snel na oprichting met een openbare brief waarin zij de politiek nog eens doordringt van het (inter)nationale maatschappelijke en economische belang van waterstof en welke vraagstukken hier nog liggen voor ons nieuwe parlement en kamer. Missie H2 maakt zich al langer sterk voor zo’n sectorbrede aanpak en juicht de ambitie van de nieuwe branchevereniging en haar directie van harte toe. Ook Krekt’s ambitie om actiever naar buiten te treden en het waterstofgeluid te laten doorklinken in seminars, congressen, media en politiek spreekt ons buitengewoon aan.

Lees meer
Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Co-founder en Chief Development Officer SkyNRG

Na een studie organische scheikunde met majors in de hernieuwbare energie en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Utrecht, richtte Maarten van Dijk samen met anderen het bedrijf SkyNRG op in 2009.  In zijn huidige functie als CDO is Maarten verantwoordelijk voor alle bedrijfsactiviteiten rondom de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstoffen binnen SkyNRG. SkyNRG is volgens de jury een voorbeeld voor ondernemend Nederland Waterstofland. Het bedrijf toont vanaf haar oprichting een prikkelende mix van visie en lef, en durft te investeren 'voor de markt uit'. Door SkyNRG neemt de ontwikkeling van duurzame kerosine letterlijk een grote vlucht. Zo levert dit Nederlandse bedrijf een stevige bijdrage aan de internationale klimaatdoelen en vergroent het de internationale luchtvaartsector. Maarten van Dijk kijkt daarbij verder dan de eigen onderneming en is veelvuldig te vinden in transitie- en waterstoffora, -platforms en -boards. Evenals onze Olympische & Paralympische Waterstofambassadeurs heeft Maarten een helder doel voor ogen en gaat daarbij voor goud.

Lees meer
Diederik Samsom

Diederik Samsom

Kabinetschef Frans Timmermans

Sinds 2019 is hij kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. In Brussel is hij betrokken bij de Green Deal die Europa halverwege deze eeuw naar nul CO2-uitstoot moet brengen. Waterstof is volgens Samsom een energiedrager die we keihard nodig hebben. Het is volgens hem cruciaal om onze samenleving en economie op een schone manier draaiend te houden. Vanaf zijn campagnetijd bij Greenpeace tot heden zet hij zich immers in voor klimaatbeleid en energietransitie in de volst denkbare breedte. Dat doet hij met niet aflatende energie, volharding en creativiteit. De jury constateert dat Diederik Samsom hiermee een duidelijke en positieve stempel drukt op zowel het Nederlandse als het Europese energie- en klimaatbeleid. Als voorvechter van de Europese Green Deal en het daaruit voortvloeiende pakket Fit for 55, spreekt Samsom zich herhaaldelijk en helder uit voor een snelle en grootschalige transitie van fossiel naar waterstofgas. Daarbij schuwt hij niet om politici en ondernemers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en hen te manen tot concrete plannen, acties én spoed. De jury is van mening dat Samsom authentieke visie en idealisme combineert met heldere analyse en realisme.

Lees meer
Marcel Galjee

Marcel Galjee

Managing Director HyCC

Marcel kan met recht een koploper worden genoemd in waterstof. Zijn bedrijf voegt de daad bij het woord en realiseert projecten waarvan meerdere projecten een IPCEI (Important Project of Common European Interest) status hebben ontvangen. Een erkenning dat de projecten belangrijk zijn! Bovendien liggen zij op koers om dit jaar voor meerdere projecten een FID (Final Investment Decision) te nemen. En dat is belangrijk. We zoeken namelijk versnellers, mensen en partijen die de daad bij het woord voegen! Dan vanzelfsprekend ook nog over de winnaar zelf. Hij is een visionair en een kartrekker, die blijft waken voor realisme. Als vliegwiel fungeren en daarbij over onze waterstofambities waken is een combinatie die uniek is. Om het populair te zeggen: hij is de waakhond en de hazewindhond van de waterstofsector.

Lees meer

Nomineer iemand voor een waterstofmedaille

Wie verdient volgens jou een waterstofmedaille? Vul het formulier in en nomineer een koploper in de waterstoftransitie.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'