Waterstofmedaille

Het doel van Missie H2 is om partijen rondom de energietransitie te inspireren, verbinden en stimuleren groter, sneller en samen bij te dragen aan Nederland als hét Waterstofland 2030. Daarin zijn koplopers nodig: bedrijven, projecten en personen die vooroplopen. Wij geven deze koplopers een podium en zetten ze in de spotlight door middel van het uitreiken van waterstofmedailles.

Nienke Homan

Nienke Homan

Voorzitter VNCI en bestuurder GH2 & Impact Hydrogen

Als gedeputeerde voor GroenLinks in het Groningse provinciebestuur maakte Nienke Homan nadrukkelijk waterstofnaam als actief voorvechter van een versnelde klimaat-, milieu- en energietransitie. Niet alleen in haar eigen regio, maar ook nationaal en internationaal. Na haar politieke loopbaan blijft Nienke intensief betrokken bij de waterstoftransitie, onder meer als bestuurder bij GH2 en als voorzitter van VNCI. Ook richtte Homan de internationale organisatie Impact Hydrogen op, die met hoogwaardige kennis en middels praktische lokale project teams zogenoemde sustainable hydrogen valleys in de benen helpt, niet in de laatste plaats in opkomende economieën, waaronder diverse Afrikaanse landen. Haar overstap van de politiek naar The Green Hydrogen Organisation (GH2) - dat zich inzet om de grootschalige overstap naar groene waterstof wereldwijd te versnellen door het verbinden van bedrijven, landen, projecten, technieken en standaarden - tekent de praktische doelgerichtheid van Homan. In diezelfde overtuiging en ambitie past Nienke’s toetreden tot het bestuur van VNCI, de brancheorganisatie van de Nederlandse Chemiebedrijven. Het pleit voor deze chemiekoepel dat zij een nadrukkelijke vergroener als Homan aantrekt als nieuwe voorzitter. Alsof bovenstaande niet reden genoeg zou zijn, telt voor de jury zeker ook mee dat Nienke Homan steeds nadrukkelijk een lans heeft gebroken voor de herpositionering van Noord-Nederland als moderne, groene (waterstof)regio.

lees meer
Rob Castien

Rob Castien

CEO van Resato Hydrogen Technology

In het Drentse bedrijf Resato International, waarvan Rob directeur en eigenaar werd, leidde zijn innovatieve en business-denken tot een gestage groei. Tegenwoordig richt het zich volledig op duurzame technologie, met een zware focus op waterstof. Resato wil met haar ‘hydrogen refueling stations’ de mobiliteitssector actief ondersteunen in de versnelde transitie naar een emissievrije toekomst. Vanaf 2016 bracht Resato dan ook een eigen waterstoftankstation in productie, waarvan de eerste marktversie in 2016 werd geïnstalleerd bij de firma Holthausen in Hoogezand. Intussen zijn de waterstoftankstations van Resato Hydrogen Technology te vinden in onder meer Groningen, Alkmaar, Dordrecht en Oude Tonge. Maar ook buiten Nederland krijgt Resato inmiddels voet aan de grond, met vulstations in België, Zweden en Duitsland. Wij denken dat de onstuitbare drive van Rob Castien hierin de bepalende factor is. De technische innovatiekracht én kennis van businessconcepten, maken de Resato-technologie bereikbaar voor kleine en grotere bedrijven en draagt daarmee relevant bij aan de gewenste waterstoftransitie. De technologische kennis en servicegerichtheid van Castien en zijn team wordt hierbij breed geprezen. Dat Resato daarnaast actief probeert om zoveel mogelijk partnerships te creëren binnen de eigen noordelijke regio, is eveneens een aspect dat de jury aanspreekt. Inmiddels telt de waterstofdivisie van Resato Hydrogen Technology al zo’n 85 FTE’s, waarmee het een van de groeipareltjes mag heten in Noord-Nederland. Maar minstens zo belangrijk voor de Missie H2-jury: de waterstofstations van Resato vormen inmiddels een onmisbare schakel in de keten van de zowel de lichte als zwaardere waterstofmobiliteit. Voor ons alle reden om deze gouden waterstofplak uit te reiken aan Rob.

Lees meer
Alice Krekt

Alice Krekt

Directeur NLHydrogen

Alice Krekt realiseert zich dat Nederland Waterstofland vraagt om daadwerkelijke samenhang tussen politiek, productie, import, distributie, opslag en afnemers. Krekt ziet het belang van de ontwikkeling van een samenhangend duurzaam energiesysteem, waarin afgestemde uitbreiding en modernisering van zowel het elektriciteits- als het gasnetwerk cruciaal zijn. Dit vraagt om overleg en afstemming, maar ook om de nodige nieuwe wetgeving, standaardisering en spelregels. NLHydrogen wil ook hierin de kartrekker zijn. Om deze claim te onderstrepen kwam Krekt al snel na oprichting met een openbare brief waarin zij de politiek nog eens doordringt van het (inter)nationale maatschappelijke en economische belang van waterstof en welke vraagstukken hier nog liggen voor ons nieuwe parlement en kamer. Missie H2 maakt zich al langer sterk voor zo’n sectorbrede aanpak en juicht de ambitie van de nieuwe branchevereniging en haar directie van harte toe. Ook Krekt’s ambitie om actiever naar buiten te treden en het waterstofgeluid te laten doorklinken in seminars, congressen, media en politiek spreekt ons buitengewoon aan.

Lees meer
Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Co-founder en Chief Development Officer SkyNRG

Na een studie organische scheikunde met majors in de hernieuwbare energie en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Utrecht, richtte Maarten van Dijk samen met anderen het bedrijf SkyNRG op in 2009.  In zijn huidige functie als CDO is Maarten verantwoordelijk voor alle bedrijfsactiviteiten rondom de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstoffen binnen SkyNRG. SkyNRG is volgens de jury een voorbeeld voor ondernemend Nederland Waterstofland. Het bedrijf toont vanaf haar oprichting een prikkelende mix van visie en lef, en durft te investeren 'voor de markt uit'. Door SkyNRG neemt de ontwikkeling van duurzame kerosine letterlijk een grote vlucht. Zo levert dit Nederlandse bedrijf een stevige bijdrage aan de internationale klimaatdoelen en vergroent het de internationale luchtvaartsector. Maarten van Dijk kijkt daarbij verder dan de eigen onderneming en is veelvuldig te vinden in transitie- en waterstoffora, -platforms en -boards. Evenals onze Olympische & Paralympische Waterstofambassadeurs heeft Maarten een helder doel voor ogen en gaat daarbij voor goud.

Lees meer
Diederik Samsom

Diederik Samsom

Kabinetschef Frans Timmermans

Sinds 2019 is hij kabinetschef van Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. In Brussel is hij betrokken bij de Green Deal die Europa halverwege deze eeuw naar nul CO2-uitstoot moet brengen. Waterstof is volgens Samsom een energiedrager die we keihard nodig hebben. Het is volgens hem cruciaal om onze samenleving en economie op een schone manier draaiend te houden. Vanaf zijn campagnetijd bij Greenpeace tot heden zet hij zich immers in voor klimaatbeleid en energietransitie in de volst denkbare breedte. Dat doet hij met niet aflatende energie, volharding en creativiteit. De jury constateert dat Diederik Samsom hiermee een duidelijke en positieve stempel drukt op zowel het Nederlandse als het Europese energie- en klimaatbeleid. Als voorvechter van de Europese Green Deal en het daaruit voortvloeiende pakket Fit for 55, spreekt Samsom zich herhaaldelijk en helder uit voor een snelle en grootschalige transitie van fossiel naar waterstofgas. Daarbij schuwt hij niet om politici en ondernemers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en hen te manen tot concrete plannen, acties én spoed. De jury is van mening dat Samsom authentieke visie en idealisme combineert met heldere analyse en realisme.

Lees meer
Marcel Galjee

Marcel Galjee

Managing Director HyCC

Marcel kan met recht een koploper worden genoemd in waterstof. Zijn bedrijf voegt de daad bij het woord en realiseert projecten waarvan meerdere projecten een IPCEI (Important Project of Common European Interest) status hebben ontvangen. Een erkenning dat de projecten belangrijk zijn! Bovendien liggen zij op koers om dit jaar voor meerdere projecten een FID (Final Investment Decision) te nemen. En dat is belangrijk. We zoeken namelijk versnellers, mensen en partijen die de daad bij het woord voegen! Dan vanzelfsprekend ook nog over de winnaar zelf. Hij is een visionair en een kartrekker, die blijft waken voor realisme. Als vliegwiel fungeren en daarbij over onze waterstofambities waken is een combinatie die uniek is. Om het populair te zeggen: hij is de waakhond en de hazewindhond van de waterstofsector.

Lees meer

Nomineer iemand voor een waterstofmedaille

Wie verdient volgens jou een waterstofmedaille? Vul het formulier in en nomineer een koploper in de waterstoftransitie.