Havendiner2023 115

Havendiner 2023 toneel voor waterstofmedaille Nienke Homan

Nienke Homan, voorzitter VNCI en bestuurder GH2 & Impact Hydrogen, heeft op het traditionele Havendiner van Groningen Seaports een waterstofmedaille in ontvangst genomen uit handen van Cas König (CEO Groningen Seaports).

Nienke Homan
Als gedeputeerde voor GroenLinks in het Groningse provinciebestuur maakte Nienke Homan nadrukkelijk waterstofnaam als actief voorvechter van een versnelde klimaat-, milieu- en energietransitie. Niet alleen in haar eigen regio, maar ook nationaal en internationaal.
Na haar politieke loopbaan blijft Nienke intensief betrokken bij de waterstoftransitie, onder meer als bestuurder bij GH2 en als voorzitter van VNCI. Ook richtte Homan de internationale organisatie Impact Hydrogen op, die met hoogwaardige kennis en middels praktische lokale project teams zogenoemde sustainable hydrogen valleys in de benen helpt, niet in de laatste plaats in opkomende economieën, waaronder diverse Afrikaanse landen.

Frans Everts (president-directeur Shell Nederland) nomineert Nienke Homan

Waterstof als pijler onder decarbonisatie
Haar overstap van de politiek naar The Green Hydrogen Organisation (GH2) - dat zich inzet om de grootschalige overstap naar groene waterstof wereldwijd te versnellen door het verbinden van bedrijven, landen, projecten, technieken en standaarden - tekent de praktische doelgerichtheid van Homan. Dat niet elke Groen Linkser zal warmlopen voor het actief bijdragen aan de decarbonisatie van bijvoorbeeld de kunstmest-, staal- of cementindustrie, blijkt voor Homan geenszins een show stopper. Daarvoor realiseert zij zich te goed dat de internationale decarbonisatiedoelen weinig slaagkans hebben als wij de zwaarste CO2-uitstoters niet weten te vergroenen.

In diezelfde overtuiging en ambitie past Nienke’s toetreden tot het bestuur van VNCI, de brancheorganisatie van de Nederlandse Chemiebedrijven. Het pleit voor deze chemiekoepel dat zij een nadrukkelijke vergroener als Homan aantrekt als nieuwe voorzitter. Het pleit evenzeer voor Homan dat ze deze handschoen opneemt en vanuit de sector actief probeert de chemie-industrie commercieel, maar bovenal ook duurzaam te houden. Waterstof is ook hierin key.

"We moeten van Nederland Aardgasland naar Nederland Waterstofland"

Alsof bovenstaande niet reden genoeg zou zijn, telt voor de jury zeker ook mee dat Nienke Homan steeds nadrukkelijk een lans heeft gebroken voor de herpositionering van Noord-Nederland als moderne, groene (waterstof)regio. Juist een provincie als Groningen, die vandaag de tol betaalt van haar fossiele energiekracht verdient immers een leidende positie in de groene energie, met name groene waterstof.

Of zoals Homan zelf aangeeft: ‘’Ons land heeft door een historie met aardgas, handel in energie en aanwezige industrie de afgelopen decennia een grote afhankelijkheid van aardgas opgebouwd. De Eemshaven, Chemelot en de Maasvlakte zijn hier voorbeelden van. We hebben daarmee een energiesysteem gebouwd dat te afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Daar willen we snel van af, maar dat betekent dat we van Nederland-aardgasland naar Nederland-waterstofland moeten.”

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'