20231214 125929

Gouden waterstofmedaille voor Mattijs Slee van Battolyser Systems

Mattijs Slee, CEO van Battolyser Systems, heeft tijdens het Hydrogen Leadership Forum een gouden waterstofmedaille ontvangen uit handen van Hans Coenen van Gasunie. Een ‘eervolle vanzelfsprekendheid’.

Battolyser-topman Slee ziet dat de energietransitie razendsnel op schaal moet komen, willen we Parijs nog op tijd gaan halen. En in zijn overtuiging kan dit alleen wanneer wisselvallige groene energiebronnen hand in hand gaan met betrouwbare en betaalbare leveringsketens, efficiënte energieproductie én duurzame productiemiddelen. Hier ligt dan ook het ambitieuze speelveld van Battolyser, dat een wereld nastreeft waarin alle gevraagde energie altijd voor handen is, altijd betaalbaar en altijd groen. Het klinkt zo eenvoudig, maar hiertoe moet de disbalans tussen vraag en aanbod dus aangepakt. Vanuit die visie ontwikkelde Battolyser ’s werelds eerste geïntegreerde combinatie van electrolyzer én batterij. Dit unieke systeem volgt soepel de volatiele aanvoer van zon en wind, is volop schaalbaar en wordt gemaakt uit ruim verkrijgbare of recyclebare materialen.

Always on

Mattijs Slee gaat er van uit dat betaalbare groene waterstof richting 2050 goed zal zijn voor zo’n 20% van onze Europese energiemix. In zijn publieke optredens wijst hij onvermoeibaar op de noodzaak van overheidsregulering en -stimulering, evenals de onmisbaarheid van een handelsplatform in de volatiele energiemarkten. Maar aangezien dit knoppen zijn waar hij zelf niet aan kan draaien, richt hij zijn vizier vol op het technisch garanderen van permanent beschikbare en altijd groene waterstof, tegen de laagste marktkosten. Het concept van Battolyser maakt dat de electrolyzer vanuit haar batterij ook waterstof produceert wanneer er even geen groene stroom voorhanden is, zonder terug te moeten grijpen op fossiele bronnen. En dat tegen een ongekende conversie-efficiëntie. Hiermee is het systeem dus ‘always on’ en kan het naast waterstof zelfs ook elektriciteit terug leveren aan de grid, wanneer de marktomstandigheden dit vragen.

Over Mattijs Slee

In 2006 behaalde Mattijs, na een uitstapje aan de TU van Catalonië, zijn master in Hydraulic Engineering aan de TU Delft. Na zijn studie begon hij als project engineer aan een carrière bij Shell, waar hij al snel in het speelveld van de duurzame brandstoffen belandde. Als Investment Director Shell Ventures investeerde hij in start- & scale-ups, waarvan werd verwacht dat hun innovaties de energietransitie zouden versnellen. In zijn laatste functie bij Shell was Mattijs verantwoordelijk voor de Europese commerciële activiteiten op gebied van clean hydrogen. In die tijd friste hij zijn business administration skills nog even op in Fontainebleau. Alle ingrediënten voor blijvend succes bij de wereldspelers waren er.

Het virus van de start-ups had echter bezit genomen van Mattijs en in 2021 wierp hij zich op Battolyser Systems, een cleantech spin-off van Fokko Mulder (TU Delft), waarmee Slee ondernemer werd in een unieke combi van productie én opslag van waterstof. Fokko Mulder ontwikkelde een speciale batterij, met elektroden van nikkel en ijzer, goedkope materialen die niet uit conflictgebieden komen. Deze aanpak was in de19e eeuw al bekend, maar stuitte toen op weerstand omdat hierbij zuurstof én waterstof ontstond. Mulder zag het voordeel van dit “nadeel” en kon zijn idee patenteren op een moment dat waterstof nog niet de populariteit had van vandaag.

Juryrapport

De jury van Missie H2 constateert dat het concept van Battolyser de tekentafel ver voorbij is en goed aanslaat in de markt. Zo draait de Battolyser vandaag al in de Magnumcentrale van RWE op de Eemshaven. En na aanvankelijke financieringen via Innovation Industries en Global Cleantech Capital stelt de recente financieringsovereenkomst van 40 miljoen euro met de Europese Investeringsbank (EIB) het bedrijf in staat om zijn Rotterdamse productiefaciliteit stevig uit te breiden.

De jury is van mening dat dit Nederlandse bedrijf een onontkoombare marktinnovator zal blijken in de snel groeiende markt van productie en opslag van groene waterstof. Battolyser Systems is daarmee zonder enige twijfel een van de smaakmakers van Nederland Waterstofland, die de toon zal zetten tot ver voorbij onze landsgrenzen.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'