IMG 4376

Gouden Waterstofmedaille voor Georgios Chatzimarkakis

Het mag een unicum heten. Na zo’n 15 illustere waterstofvoorgangers van Nederlandse origine gaat de volgende Nederlandse waterstofmedaille zowaar naar een waterstofkoploper buiten onze landsgrenzen. En dan meteen naar een buitenlander tot de macht drie. Als in Brussel werkende Duitser van Griekse origine mag Georgios Chatzimarkakis zich immers hardcore Europeaan noemen.

De dynamische en alom aanwezige aanvoerder van Hydrogen Europe werd 57 jaar geleden geboren in Duisburg. Na zijn studie political sciences aan de universiteit van Bonn, deed hij een post-master de University of Oxford bij niemand minder dan Ralf Dahrendorf. Net als Dahrendorf koos Chatzimarkakis direct na diens studie in 1993 voor een baan bij de Duitse Bundestag als policy officer en vervolgens bij het Duitse ministerie van buitenlandse zaken. Van 1997 tot 2001 was hij daarnaast hoogleraar aan zijn alma mater in Duisberg, waar hij meteen maar promoveerde op Internationaal Globalism and Governance. 

Het bestaan van beleidsambtenaar was voor Chatzimarkakis al snel niet voldoende. Hij wilde ook in politieke zin het verschil maken en deed dit als lid van het Duitse FDP en de Europese Liberal Democrats and Reform Party, tevens het Brusselse honk voor onze VVD en D66. Vanuit die hoedanigheid eerde hij zijn eerdere Oxford-mentor met de oprichting van The Dahrendorfkreis, dat zich inspant voor een ‘sustainable liberalism’. In 2016 werd Chatzimarkakis de eerste permanente Secretaris-Generaal van Hydrogen Europe, een functie die hij tot vandaag vervult. Met verve! 

Europese krachtenbundeling in waterstof  

In Hydrogen Europe bundelen meer dan 100 Europese bedrijven, voor wie waterstof Chef-Sache is, hun krachten om wereldwijde CO2-neutraliteit te supporten door de Europese waterstofeconomie fors te versnellen. Een ambitie die wij ten volle onderschrijven. Onder Jorgo’s aanvoering geldt Hydrogen Europe als succesvol verbinder van grote en kleine bedrijven, overheden, kennisinstituten en nationale waterstofkoepels over de volle breedte van Europa. Onvermoeibaar reist Jorgo de internationale podia af om het broodnodige waterstofbeleid te promoten, kansrijke initiatieven te ondersteunen, de waterstofarbeidsmarkt te versterken en verder onderzoek naar waterstofinnovaties te stimuleren. Jorgo’s leidende rol hierin geeft Hydrogen Europe haar alom erkende, vertrouwde en onmisbare waterstofstem, in Nederland, in Europa en daarbuiten. 

Hydrogen Europe publiceert een indrukwekkende hoeveelheid papers, policy priorities, consultations en statements. En, niet onbelangrijk, weet haar onderwerpen telkenmale weer effectief op de politieke agenda te krijgen. De invloed van Chatzimarkakis c.s. op zowel het Europese waterstofbeleid als dat van de lidstaten kan dan ook niet worden onderschat. Ook voor het bedrijfsleven met ambities in vergroening via waterstof geldt Hydrogen Europe als onmiskenbaar vraagbaak, zowel middels white papers, tech descriptions, outlooks als een oneindige hoeveelheid on- en offline business talks. Een lange reeks aan kwalitatief hoge H2 Talks, podcasts, magazines en kennisdagen zijn hiervan de aansprekende getuigen. Ook in ons land heeft Hydrogen Europe inmiddels zo’n 50 actieve business partners, waaronder Waterstofmedaillisten als Battolyser en Missie H2-partners als Gasunie, BDR-Remeha, VOPAK en Shell.

Global hydrogen flagships 

Missie H2 is er kortom van overtuigd dat Hydrogen Europe een essentiële rol speelt in Nederland Waterstofland en onze European Hydrogen Valley. Maar belangrijker, zonder de actieve en enthousiasmerende kennisrol van Hydrogen Europe waren de Europese waterstofregulering én waterstofmarkt vandaag niet waar ze nu zijn. Wij denken dat niemand in de waterstofwereld zal twijfelen aan de toonaangevende rol die Georgios Chatzimarkakis hierin speelt.

Lees verder