Wsm rene heaader

Gouden Waterstofmedaille voor Rene Peters van TNO

Rene Peters, Business Director Gas Technology van TNO, is een van Nederlands meest gerenommeerde wetenschappers in de energietransitie. Rene’s onaflatende, kennisgedreven en enthousiasmerende inzet voor een stabiel en toegankelijk energiesysteem, waarin markt, maatschappij en wetenschap optimaal samenwerken aan een duurzame (waterstof)economie, motiveert ten volle om hem een Gouden Waterstofmedaille uit te reiken.

Rene Peters is een van Nederlands meest actieve grondleggers van innovatieve samenwerkingsprogramma’s, waarbij hij publieke en private partijen samenbrengt en, waar relevant, begeleidt naar nationale of internationale subsidiefaciliteiten. Deze verbindende kracht tekent Rene’s natuurlijke houding als systeemdenker, want alleen in de volle breedte van de energieketen brengen wij de transitiedoelen dichterbij. Eén van de vele voorbeelden van deze aanpak is het North Sea Energy Program waarin inmiddels 30 energieactoren in de off shore deelnemen. Peters is al jaren actief binnen het bestuur van de IRO, waarin vrijwel alle offshore energiespelers van betekenis samenwerken aan een duurzamer energiesysteem.

Daarnaast is Rene negen jaar lang voorzitter geweest van de EFRC, waarin wetenschappers, gebruikers en producenten samenwerken op het gebied van technologie, verduurzaming en standaardisering. Als bestuurslid van de World Energy Council werkt Rene momenteel aan de voorbereiding van de volgende World Energy Council in Rotterdam.

De impact van innovatie
Rene beseft dat elke dag in ons werkende leven moet bijdragen aan de versnelling van de transitie naar een duurzame samenleving, waarbij waterstof geldt als een van zijn key arena’s. Het kan dan ok niet verbazen dat een veelheid aan media, commissies, marktpartijen en kennisevents hem met steeds weer vragen om zijn visie. En zelden vergeefs.

Moleculenvernieuwer
Na zijn studie en PhD in technische natuurkunde aan de TU Eindhoven startte hij in 1993 bij Shell als research scientist. Zijn betrokkenheid bij dit energiebedrijf, en dan vooral het besef dat elke succesvolle transities actieve support vereist van de grote energiespelers blijkt een blijvende. Ook na zijn overstap naar TNO, inmiddels al weer zo’n 26 jaar geleden, coördineert Rene de R&D-activiteiten, die in samenwerking met deze TNO-partner worden uitgevoerd. Dit betreft een indrukwekkende breedte aan onderzoeks- en adviestrajecten in een veelheid aan energiedomeinen, die we in dit juryrapport maar even huiselijk samenvatten als moleculeninnovatie. Van LNG en CC(U)S tot biogassen en systeemverduurzaming. Met name waterstof mag op Peters’ actieve en niet aflatende aandacht rekenen.

Lees verder