TUDELFT AD VAN WIJK 27okt2023 4

Waterstofmedaille voor Ad van Wijk tijdens afscheidssymposium aan TU Delft

Zijn afscheidsrede als Professor of Future Energy Systems aan TU Delft draagt de titel ‘A sustainable Future for everyone’ en volgt op een speciaal academisch symposium onder de veelzeggende titel ‘How hydrogen and electricity carry our future’, hetgeen de loopbaanlange overtuiging van Ad van Wijk meteen kernachtig samenvat.

Bevlogen academicus

Ad studeerde natuurkunde in Utrecht en focuste zijn PhD op ‘Wind Energy and Electricity Production’, waarmee de basis voor zijn latere waterstofovertuiging bleek gelegd. Van 1983 tot 1997 werkte hij aan de Utrechtse universiteit als wetenschappelijk researcher en hoogleraar.

Grenzeloos ondernemen

In 1984 voegde Van Wijk de daad bij zijn denken en richtte Ecofys op, dat later zou overgaan in Econcern. Het spraakmakend bedrijf werd wereldnieuws met innovatieve en vaak zeer gedurfde energietoepassingen, zoals het 120 MW offshore windpark Princess Amalia in de Noordzee, ongekend grote zonneparken in Spanje of de unieke zonnecellenfabriek Solland. Onder Ad’s bezielende leiding groeide Econcern hard en ging internationaal. Meerdere innovatieve ondernemingen kregen een plek in de innovatieve groep, die al snel werk bood aan ruim 1.200 hooggekwalificeerde energieprofessionals. In 2009 bleken de succesvolle projecten en groei harder te gaan dan de financiële spankracht van de onderneming en ging Econcern helaas failliet.

Dit laat onverlet dat het bedrijf een geweldige, vandaag de dag nog voelbare, boost heeft gegeven aan de internationale energietransitie, door innovatief denken naar de markt te vertalen met als einddoel Ad’s adagium: Energy for all. In die zin is Ad’s overtuiging alleen maar sterker geworden.

Waterstofmissie

Het einde van Econcern was een stevige teleurstelling voor de ondernemend academicus, maar weerhield hem niet om te blijven werken op het grensvlak van wetenschap, maatschappij en markt. Zo stond Ad aan de wieg van The Green Village in Delft, deed (en doet) hij baanbrekend onderzoek naar waterstofsystemen en publiceert hij internationaal over de brandstofcelauto als energiecentrale.

Naast zijn nu aflopende hoogleraarschap in Delft, is Van Wijk ook Guest Professor aan KWR Water Research Institute, waar hij verantwoordelijk is voor het Research Program Energy and Water. En Ad zou Ad niet zijn als hij naast diverse adviesfuncties, waaronder Hydrogen Europe, niet veelvuldig de internationale podia zou bestijgen om zijn innovatieve waterstofmissie over het voetlicht te brengen.

Green Deal

Het zogenoemde ‘2 x 40 GW Initiative’ van Ad van Wijk kreeg Europese navolging in de EU Green Deal en is daarmee van niet te onderschatten waterstofwaarde. Hierin schetst Van Wijk een unieke routekaart voor Europa, Noord-Afrika en bijvoorbeeld Oekraïne, tot een gezamenlijk concurrerend én groen waterstofsysteem, waarin de Europese industrie goed is voor 40 GW groene waterstof en de overige aanpalende landen voor de andere 40.

Missie H2 heeft Ad’s tomeloze energie in 2021 aan den lijve mogen ondervinden in het succesvolle Nederland Waterstofland Koplopers Event, waar een kleine honderd Nederlandse ondernemingen handen en voeten gaven aan hun waterstofambities, door Ad praktisch samengevat in de “10 Waterstofgeboden”, een handzame set aan waterstofcommitments vanuit de waterstofketen in Nederland.

In het volle besef dat Ad van Wijk zeer terecht al menig ondernemers- én wetenschapsprijs in ontvangst mocht nemen, is de jury volmondig van mening dat waterstofprofessor Ad van Wijk de Missie H2 Waterstofmedaille ten volle verdient, wat ons betreft bij wijze van een ‘life time achievement award’.

Dit laat uiteraard onverlet dat wij er van overtuigd zijn dat Ad Van Wijk’s waterstofmarathon nog lang niet uitgelopen is. In die zin mag hij deze medaille dus ook vooral als aanmoediging opvatten!

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'