VDV3308

Eco-Runner Team Delft ontvangt gouden waterstofmedaille

Aan de vooravond van de Spelen van Parijs gaat onze Gouden Waterstofmedaille nu eens niet naar een persoon, maar naar een even baanbrekend als eye-catching kennisteam, het Eco-Runner Team van de Technische Universiteit Delft.

Het Eco-Runner Team bestaat uit 25 wisselende studenten uit meerdere academische disciplines, die zichzelf gedurende één jaar volledig storten op technisch ontwerp, doorontwikkeling, testen én uiteraard racen met de meest efficiënte waterstofauto van vandaag. Met als ultiem doel het terugdringen van CO2-emissies via het innoveren van waterstofmobiliteit, het motiveren van verder wetenschappelijk onderzoek naar waterstof-efficiëntie én het inspireren van studenten, industrie en het bredere publiek. Missie H2 kan zich geen betere medaillewinnaar en waterstofpartner wensen!    

Twintig jaar baanbrekend

Het Eco-Runner Team Delft ontstond in 2005. Een jaar later al deed de eerste Eco-Runnerauto mee aan de Shell Eco Marathon, toen nog met een extreem zuinige benzinemotor, want energie-efficiëntie is vanaf de start het leidende principe van dit innovatieve sportteam. Weer een jaar later, in 2007, bracht verdere innovatie het team naar de eerste Eco-Runner op waterstof, met meteen een baanbrekend verbruik van 1kg waterstof voor maar liefst 2.282 kilometer, een Nederlands efficiency-record. De Eco-Runner was vanaf dat moment het gezicht van de Nederlandse, maar al snel ook mondiale mobiliteitsinnovatie.

In 2023 deed het team een poging om het Guinness Book of Record te halen door met één volle waterstoftank meer dan 1.300 km te rijden. Dit record, op naam van Toyota, werd verbroken door met slechts 0,95 kg waterstof 2.488 km af te leggen. Een topprestatie van wereldformaat.

In 2024 gaat de lat nog hoger door het eigen record te verbreken, maar nu met een zogenoemde “straatlegale” auto, die alle formele RDW-testen doorstond en daarom een heus Nederlands kenteken kreeg. Op 17 juni startte het team in Leeuwarden aan een nieuwe recordpoging, waarbij de Friese Elfstedenroute maar liefst tien maal achtereen wordt verreden, op de openbare weg, met alle bijbehorende rechten, plichten en belemmeringen. Uiteraard is deze route aanzienlijk minder energie-efficiënt dan die op een geprepareerd circuit, maar toch wil het Eco-Runner Team de 2.056 kilometer non-stop afleggen met slechts 1,5 kilogram waterstof!

De spetterende kracht van waterstofinnovatie

In de complexe puzzel naar emissievrije mobiliteit ziet het Eco-Runner Team waterstof als hét cruciale puzzelstuk. Het ontwikkelen van nieuwe auto’s, het testen er van onder uitdagende omstandigheden en een uitgekiende communicatiestrategie brengt een jaarlijks nieuw team van briljante studenten telkenmale stappen verder in de mobiliteitstransitie. Met deze prestaties en de daarmee gegenereerde wetenschappelijke, industriële en maatschappelijke  aandacht toont Eco-Runner al decennia waarom waterstofmobiliteit niet alleen zinvol is, maar tevens hoeveel potentie er in dit transitiedomein nog te behalen is. Eco-Runner toont daarmee als geen ander de spetterende kracht van waterstof.

Oeuvreprijs

Het behoeft geen uitleg dat Missie H2 diep onder de indruk is van deze jonge en enthousiaste waterstofambassadeurs par excellence. Het is evenmin toeval dat Missie H2-partners als Toyota, Shell, Vopak en Gasunie al jaren lang trouw supporter zijn van dit ontwikkel- en racingteam van Delft University. De waterstofketen kan immers niet zonder de innovatieve kracht van deze jonge en ambitieuze academici.

De jury van Missie H2 hoefde dan ook niet lang na te denken over de ontvanger van misschien wel de laatste gouden waterstofmedaille voor de Olympics en Paralympics van Parijs. De jury beschouwt Xiaodong daarbij als vertegenwoordiger van alle voorafgaande (en aanstaande!) generaties van het Eco-Runner Team Delft. In die zin mag deze medaille met recht gelden als oeuvreprijs!

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'