VVM 6859 Euroforum Waterstof 2023 Medaille 1 min

Gouden Waterstofmedaille uitgereikt aan Jörg Gigler tijdens Nationaal Waterstof Congres

Tijdens het Nationaal Waterstof Congres is door Ranomi Kromowidjojo een Waterstofmedaille uitgereikt aan directeur TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie, Jörg Gigler.

Jörg Gigler is een van de stuwende aanjagers van het Nederlandse overheidsbeleid op gebied van waterstof. Een geboren netwerker, die zijn innovatieve energiekennis en internationale contacten graag koppelt aan menselijk kapitaal. Zo weet hij kennis te bundelen, organisaties te verbinden en processen te versnellen. Dit bracht hem de afgelopen jaren in tal van samenwerkingsverbanden, commissies en boards. Nooit op zoek naar praatclubjes, maar altijd gericht op gezamenlijke innovatie, tastbare resultaten en noodzakelijke versnelling. Al blijft Gigler zelf onderstrepen dat de waterstofketen nog wel wat tandjes mag opschakelen. Hij zet zich daar in elk geval ten volle voor in.

Samen maken we Nederland Waterstofland 2030
Jörg is een ware teamplayer en is er de man niet naar om eigen resultaten breed uit te meten, vanuit zijn overtuiging: 'samen maken wij Nederland Waterstofland 2030'. Het feit dat waterstof vandaag breed wordt gezien als onmisbare pijler onder de energietransitie, en dat het Nederlandse waterstofverhaal inmiddels ook buiten onze landsgrenzen navolging krijgt, noemt hij dan ook het succes van de Nederlandse waterstof community. Dat moge zo zijn, maar vanuit haar eigen waterstofopdracht ziet Missie H2 bijna dagelijks de verbindende kracht van deze changemaker in die community.

Duurzame moleculen
Jörg Gigler studeerde landbouwtechniek in Wageningen, waar hij na zijn master promoveerde op grootschalige experimenten en modellering van biomassa. Na een post-doc aan de Massey University Auckland Nieuw-Zeeland keerde hij terug naar Nederland, waar hij bij SenterNovem verantwoordelijk werd voor het Energy Transition Platform On New Gas. In 2006 verkaste hij naar Noord-Nederland waar hij aan de slag ging voor Energy Valley en Energy Delta Institute, later samenkomend in New Energy Coalition. In 2008 werd hij bij Gasunie verantwoordelijk voor het toenmalige Researchteam Duurzaamheid. Na een jaar of vijf van nationale én internationale waterstofprojecten stapte hij over naar TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie, waar hij thans nog directeur is. Hij bleek kortom al vroeg gegrepen door het belang van klimaatneutrale moleculen.

Sinds 2016 wekt Jörg intensief samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), waar hij in 2018 aan de wieg stond van de nationale Waterstof Verkenningsstudie. Hij bracht waterstof daarmee scherp op het vizier van Den Haag, waardoor het waterstofbeleidsteam van EZK in lijn met de groeiend gevoelde waterstofurgentie gestaag groeide. In de Kabinetsvisie werd een Nationaal Waterstof Programma aangekondigd en werd Jörg gevraagd om de start daarvan te begeleiden. In de zomer van 2021 werd het nationale waterstofplan opgeleverd aan de staatssecretaris. Momenteel is hij onder anderen actief in het Nationaal Waterstofprogramma, waar hij kartrekker is van de Innovatie & Human Capital Agenda, onder meer gestut door GroenvermogenNL. Ook is hij een van de grondleggers van de Waterstofgids, hét compendium voor de Nederlandse waterstofprojecten. Met Missie H2 gaf Gigler vorm aan de Nederland Waterstofkaart.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'