Image00001

Medaille voor waterstofversneller Marinus Tabak tijdens Delfsail

Ook al lag Marinus’ ambitie in zijn allerjongste jaren vooral in de biologie, na het VWO stond zijn  academische opleiding vol en rond in het teken van energie. Naast de Rijksuniversiteit Groningen, studeerde hij Energy Economics & Management aan respectievelijk de University of Oklahoma, waar hij zich onder meer verdiepte in natural gas management, finance en gas monetisation en vervolgens aan de Ecole Nationale Supérieure du Petrole et des Moteurs, waar hij de diepte zocht in upstream management, energy geopolitics, econometrics and optimization.

Energiek ondernemer in de grote utilities

Direct na zijn academische studie ging hij als Emissions Portfolio Manager aan de slag bij Essent Energy Trading, om dit energiehandelshuis in 2010 te verruilen voor het corporate moederbedrijf Essent, waar hij Chief Technology Officer werd. Na de overname door RWE verhuisde Marinus mee en werd bij RWE achtereenvolgens verantwoordelijk voor Performance Engineering en Asset Management, om vanaf april van dit jaar COO van RWE Generation te worden, maar tevens Country Chair van RWE Nederland. Met name in die laatste rol heeft Nederland Waterstofland Marinus Tabak leren kennen én waarderen als  uiterst coöperatief, betrokken en hands-on energieondernemer.

 

Actions speak louder than words

Als COO van RWE Generation stond Marinus aan de wieg van grote investeringsprojecten in gascentrales die volledig op CO2-neutrale waterstof kunnen draaien. Ook was hij actief betrokken bij grote investeringen in offshore wind, met name in het Noordzeedomein, waarbij het recent geannonceerde ‘Nordseecluster’ alleen al goed is voor maar liefst 1,6 gigawatt aan windstroomcapaciteit.

In het cross border waterstofproject NortH2 bleek Marinus ook het noodzakelijke policy advising werk richting regionale stakeholders niet te schuwen, waarmee hij enerzijds handig gebruik kon maken van zijn eerdere politieke ervaringen in de noordelijke regio, maar tevens toonde dat samenwerking voor hem ook écht samen wérken betekent. Zo hebben velen in de waterstofwereld Marinus leren kennen als altijd enthousiaste en positieve doorpakker, die de lange strategische lijn moeiteloos combineert met noodzakelijke hands-on activiteiten. Want zijn persoonlijke én corporate adagium vloeien in de dagelijkse transitiepraktijk moeiteloos ineen: “Actions speak louder than words”.

Marinus toont zich een groot gelover in noodzaak én haalbaarheid van de Europese en Nederlandse transitiedoelen, waarbij hij RWE’s leidende positie als grootste Nederlandse stroomproducent volop inzet om de transitie tot realiteit te maken. Hierbij wil Tabak zijn eigen bedrijf, als marktleidend stroomproducent, ook in Nederland en Duitsland naadloos door ontwikkelen naar grootste groene stroom én waterstofproducent. In een energiewereld waar conservatisme welig tiert, mag Marinus gerekend worden tot de hard core innovatoren. Want zonder innovatie gaat RWE noch Nederland haar ambitie om CO2 versneld terug te brengen, niet redden. En iets niet redden, valt in de uitlatingen van Tabak zelden op te tekenen. In Nederland stond Marinus aan de wieg van het grootste Nederlandse batterijprojecten. Mooi natuurlijk, maar Marinus schroomt hierbij niet om te onderstrepen dat Nederland ook op dit vlak veel grotere stappen zou kunnen maken, mits wij wettelijke belemmeringen weten weg te halen en doorpakken.     

Inspirerend realist

Ondanks Tabak’s bijna spreekwoordelijke enthousiasme en ondernemingszin, zien wij hoe hij transitieambities blijft scherpen aan nuchter realisme. Tabak blijft dan ook hameren op leveringszekerheid en energiebetaalbaarheid als fundamenten onder een realistische transitie. Vanuit deze combinatie van corporate en persoonlijke ambitie zoekt Tabak voortdurend het maatschappelijk en politiek debat, waarin hij altijd open staat voor andere visies, en tegelijkertijd de mogelijkheden en beperkingen van zijn eigen bedrijf in grote  openheid durft te toetsen aan de Nederlandse transitiedoelen.

De jury van Missie H2 herkent in Marinus Tabak een van de meest enthousiasmerende en inspirerende waterstofactoren in Nederland Waterstofland, zowel vanuit zijn eigen bedrijf, RWE Nederland, als in internationale waterstofprojecten, maar ook in het maatschappelijk en politiek debat. Marinus geldt daarmee als een van de voorhoedespelers in grootschalige elektrolyse, die grote kansen ziet voor Nederland Waterstofland. Het is hierom dat wij tijdens Delfsail de Gouden Waterstofmedaille aan hem hebben uitgereikt op vrijdag 14 juni.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'