1 G8 A0266

Demissionair Minister Klimaat en Energie Rob Jetten ontvangt Gouden Waterstofmedaille

Door zijn niet aflatende, enthousiasmerende en realistische inzet voor een groene maatschappij en duurzame economie - waarbij hij actief bijdraagt aan de versterking van Nederland Waterstofland - heeft demissionair Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten op de tweede dag van de World Hydrogen Summit een Gouden Waterstofmedaille ontvangen.

Rob Jetten gaf urgentie en kleur aan het perspectief dat ons land in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal kan en moet zijn, in Europese afstemming en met behoud van ons nationaal verdienvermogen. Hij moet hiertoe een complexe puzzel leggen, waarbij nog niet alle stukjes hun plek vonden. Ook in het waterstofdomein zien wij uiteraard nog enkele ontbrekende puzzelstukjes. In die zin zouden wij deze minister graag nog enkele jaren aan het werk willen zien. De minister lijkt dit zelf ook zo te voelen.

Een warm voorstander van waterstof

Jetten vraagt veel van maatschappij en markt, maar evenzo van de eigen overheid. Hij lijkt zijn portefeuille daarbij holistisch te benaderen, als een beleidsprisma met een rijkheid aan kleuren. Dit leidt tot een breed beleidspakket dat vol inzet op groene elektrificatie, warmtepompen, warmtenetten, zon en windenergie, recycling, ondergrondse CO2-opslag en kernenergie. Hierbij toont deze minister zich een warm voorstander van waterstof. Blauw waar het moet, groen waar het kan. Om te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem en een duurzame industrie en (zware) mobiliteit, wil Jetten zowel aanbod als vraag van waterstof opschalen. Daartoe subsidieert zijn ministerie elektrolyse en stimuleert de industrie met subsidies én de verplichting om vanaf 2026 progressief meer hernieuwbare waterstof te gebruiken. In het Klimaatfonds is hiervoor € 9 miljard gereserveerd. 

Het programma Energiehoofdstructuur zorgt ervoor dat elektrolyselocaties worden aangewezen. Maar simultaan aan het stimuleren van autonome productie, wordt ook de import van waterstof naar Noordwest-Europa ondersteund met zo’n € 300 miljoen subsidie voor een gezamenlijke tender met Duitsland via het H2Global-intiatief. Ook werkt het kabinet, met staatsdeelnemingen als Gasunie en havenbedrijf Rotterdam, aan de infrastructuur voor transport, opslag, import en doorvoer van waterstof. Met dergelijke maatregelen brengt de bewindsman de Nederlandse Hydrogen Valley beleidsmatig weer in lijn met Europese buren als Duitsland, België en Frankrijk.

Lees verder