MTW 8164 01

Gouden waterstofmedaille voor Daniel Teichmann, internationale vernieuwer in waterstofdistributie

Het inmiddels marktleidende bedrijf 'Hydrogenious LOHC Technologies', dat enkele honderden hooggekwalificeerde ingenieurs in dienst heeft, maakte zoveel indruk op de jury dat deze internationale koploper op het gebied van waterstof met een gouden waterstofmedaille extra in de schijnwerpers is gezet.

Daniel Teichmann studeerde in 2009 af als chemisch ingenieur aan de prestigieuze Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), waar hij in 2014 ook promoveerde terwijl hij al werkte. Na zijn eerste stappen in de internationale advieswereld bij McKinsey, ging hij bij BMW in München aan de slag als projectingenieur. Daniel Teichmann legde begin 2013 de basis voor zijn eigen startup op het gebied van internationale mobiliteit: 'Hydrogenious LOHC Technologies' in Neurenberg.

Het geniale van Hydrogenious is dat het de internationale industrie en zware mobiliteitssectoren in staat stelt waterstof te transporteren, op te slaan en te gebruiken alsof het een van de olieproducten is die in deze sectoren bekend maar ongewenst zijn. Teichmann bouwde zijn nieuwe propositie op een fundament van vier pijlers: hoge veiligheid, lage kosten, efficiënte opslag en, bovenal, een gebruiksproces dat net zo vertrouwd en eenvoudig is als zijn tegenhanger in fossiele brandstoffen.

 

Als we Hydrogenious beknopt zouden moeten beschrijven, zouden we zeggen dat het bedrijf de ontbrekende schakel vormt in de groeiende behoefte om waterstof van over de hele wereld naar de havens en industrieën te transporteren. Hiervoor ontwikkelde het bedrijf zijn uitgebreid geteste LOHC-technologie: Liquid Organic Hydrogen Carrier, met benzyl tolueen als waterstofdrager. Hoewel het hoofdkantoor nog steeds gevestigd is in Erlangen (Duitsland) heeft het bedrijf een netwerk van internationale dochterondernemingen opgebouwd met kantoren in de Verenigde Arabische Emiraten en Noorwegen.

De jury is van mening dat Daniel Teichmann met zijn innovatieve en eenvoudig toepasbare technologie voor het transporteren en opslaan van waterstof in een vloeibare organische drager, de basis legt voor een uiterst betrouwbare en efficiënte wereldwijde distributie van waterstof. Dit kan een belangrijke impuls geven aan de importstrategieën van de EU, in het bijzonder voor Nederland, dat voor zichzelf een belangrijke rol ziet weggelegd als toekomstige waterstofhub voor Noordwest-Europa.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'