Privacy policy

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving en leven we deze wetgeving op zorgvuldige wijze na.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
- E-mailadres.
- Gegevens over je energieverbruiktechnische meetgegevens van apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites.

Doeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Jou informeren over nieuwswaardigheden rondom Missie H2.
- Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of pushnotificaties.
- Om jou advertenties aan te bieden via social media.
- Om deze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet delen met derde partijen.

Cookies
Bij het verzamelen van je gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via info@missieh2.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Inwerktreding:

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 november 2018.

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'