20230601 Missie H2 195 large

Waterstofmedaille voor Diederik Samsom

Na een actieve loopbaan bij Greenpeace en de Nederlandse politiek werd Diederik Samsom eind 2019 Hoofd van het kabinet van de Eerste Vice-president van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Hiermee is na ondernemer Marcel Galjee van HyCC nu de beurt aan politicus Diederik Samsom om deze waterstofmedaille in ontvangst te nemen.

Diederik Samsom zou er zelf waarschijnlijk bezwaar tegen aantekenen om Waterstof-Koploper genoemd te worden. Vanaf zijn campagnetijd bij Greenpeace tot heden zet hij zich immers in voor klimaatbeleid en energietransitie in de volst denkbare breedte. Dat doet hij met niet aflatende energie, volharding en creativiteit. De jury constateert dat Diederik Samsom hiermee een duidelijke en positieve stempel drukt op zowel het Nederlandse als het Europese energie- en klimaatbeleid.

Als voorvechter (sommigen noemen hem de dirigent, anderen de loodgieter) van de Europese Green Deal en het daaruit voortvloeiende pakket Fit for 55 in het Kabinet van Europees Commissaris Frans Timmermans, spreekt Samsom zich herhaaldelijk en helder uit voor een snelle en grootschalige transitie van fossiel naar waterstofgas. Daarbij schuwt hij niet om politici en ondernemers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en hen te manen tot concrete plannen, acties én spoed. De jury is van mening dat Samsom authentieke visie en idealisme combineert met heldere analyse en realisme.

In april 2021 ontving Samsom nog een Missie H2-Bidbook vol harde waterstofcommitments, namens meer dan 80 Nederlandse bedrijven. Hierbij deed hij een krachtige oproep aan de Nederlandse overheid om niet langer “op de handen te blijven zitten” en stelde hij dat het wel ongelooflijk dom zou zijn als er in het nieuwe regeerakkoord geen aparte paragraaf gewijd zou worden aan waterstof. Dat appél bleef blijkens de hierop volgende discussies - én uit het huidige regeerakkoord -, niet ongehoord.

Bekijk hier alle winnaars én nomineer zelf iemand.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'