1 G8 A0571 medium

Gouden Waterstofmedaille voor 'waterstofbeleidsinspirator' Han Feenstra

Han Feenstra, van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft een Gouden Waterstofmedaille ontvangen voor zijn rol in het waterstofbeleid. Hij ontving zijn medaille uit handen van Willemien Terpstra, CEO van Gasunie en Dorine Bosman, CIO van Port of Amsterdam.

Eind 2015 werd Han Feenstra gegrepen door waterstof, op een moment dat dit woord niet eens voorkwam in het regeerakkoord. Medio 2018 richtte hij zich volledig op waterstof. Dit leidde een jaar later tot een stevige waterstofparagraaf in het Klimaatakkoord 2019, waarna in 2020 een heuse Kabinetsvisie Waterstof het licht zag, dat de beleidslijnen voor het huidige waterstofbeleid uitstippelde. Vanuit deze beleidsfundamenten bouwde Han vervolgens aan de ontwikkeling van het Nationaal Waterstofprogramma, dat in 2022 uit de startblokken ging en dat tot de dag van vandaag beeldbepaler is in het waterstofdomein.

Feenstra zag al snel dat ons land niet kan berusten in de glansrol als aardgasland. Waar andere landen aardgas koester(d)en als alternatief voor bijvoorbeeld kolen, zag Feenstra dat Nederland dé uitgangspositie heeft voor een koploperspositie in de waterstofwereld.  

Brede visie

Omdat Feenstra de brede transitierol van waterstof op het vizier houdt, zorgde hij er voor dat waterstof niet een ‘speeltje’ van EZK werd, maar nadrukkelijk meeloopt in het beleid van andere ministeries. Zo maakt de overheid duidelijk dat waterstof een systeemrol speelt en zich als energiedrager en grondstof breed uitstrekt over industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit. Deze breedte visie laat onverlet dat Feenstra nadruk legt op waterstof als decarbonisator van de Nederlandse en Duitse industrieclusters, waar immers de hoogste emissiereductie valt te scoren. Vanuit deze brede visie nam hij al vroeg afstand van de wat nauwe beleidsopvatting dat wij toe moeten naar een ‘waterstofeconomie’. Dat woord valt dan ook nauwelijks nog te vinden in de kabinetsplannen. Duurzame waterstof wordt nadrukkelijk gezien als logische aanvulling op duurzame stroom en duurzame warmte. Het zijn poten onder hetzelfde groene krukje.

Internationaal

Ook speelt Feenstra met verve de internationale beleidskaart. Waterstof wordt een wereldspeler, die dus vraagt om een internationale beleidscontext. Onder zijn aansturing werd Nederland het eerste land ter wereld met een speciale waterstofgezant, Noé van Hulst. Vanuit deze visie werkt Feenstra aan de ‘Kamerbrief Energiediplomatie en Import van Waterstof 2023’, die uitlegt hoe Nederland in EU-context toewerkt naar een duurzaam importmodel en hoe energiediplomatie hieraan bijdraagt. Zo verbreedt hij de diplomatieke handelsfocus naar leveringszekerheid, strategische autonomie en de eigen Sustainable Development Goals. Feenstra werkt onvermoeibaar aan duidelijke regelgeving en effectief gebruik van nationale en internationale overheidsinstrumenten, zoals IPCEI. Ook zet hij zich in voor de Nederlandse aansluiting bij het Duitse importinitiatief H2Global.

De jury van Missie H2 beschouwt Han Feenstra als hét gezicht van een enthousiasmerend en inspirerend waterstofbeleid, met de overtuiging dat een overheid die waterstof onmisbaar acht voor een duurzaam energiesysteem, ook het beleid moet ontwikkelen om waterstof in die positie te loodsen. Onze Hydrogen Valley kan zich geen betere beleidsmaker wensen.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'