Vopak Terminal Vlissingen

Vopak bereidt zich voor op import groene ammonia in North Sea Port

Inspelend op de groeiende vraag naar duurzame grondstoffen en energie worden momenteel bij Vopak Terminal Vlissingen voorbereidingen getroffen voor de opslag van groene ammonia. Een tweetal bestaande gekoelde LPG opslagtanks, met een capaciteit van elk 55.000 cbm, kan hiervoor gereed gemaakt worden. Ligplaatsen, leidingen en overige infrastructuur zijn aanwezig. Tevens is er ruimte beschikbaar voor uitbreidingen en andere industriële activiteiten zoals een installatie om de ammonia weer om te zetten naar groene waterstof. De locatie zal worden aangesloten op het Noordwest Europese waterstof-netwerk waarmee Nederland, België en Duitsland kunnen worden beleverd.

Vopak Terminal Vlissingen is strategisch gelegen de North Sea Port in de Schelde-Delta regio. De industrie in die regio, verenigd in Smart Delta Resources, vormt op dit moment het grootste waterstofcluster van de Benelux. Tevens vindt in het Nederlandse deel ruim een vijfde van de Nederlandse industriële CO2-emissie plaats. Verduurzaming kan hier een flinke bijdrage leveren aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Alexander Fokker, Managing Director Vopak Terminal Vlissingen: "Door onze bestaande infrastructuur kunnen we klanten een snelle en economische oplossing bieden. Tevens hebben we de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Binnen Vopak hebben we inmiddels ruime ervaring met het veilig opslaan van ammonia, een product waarbij aanvullende veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen."

Ammonia als waterstofdrager

Naast de productie van groene waterstof in Nederland, zal er in Noordwest-Europa ook behoefte zijn aan grootschalige import van groene waterstof om aan alle toekomstige vraag te kunnen voldoen. Groene ammonia als waterstofdrager zal hierin een belangrijke rol spelen. Waterstof kan na verbinding met stikstof in de vorm van ammonia in grotere hoeveelheden worden getransporteerd, opgeslagen en weer worden omgezet naar groene waterstof. Daarnaast is groene ammonia ook direct toepasbaar als CO2-vrije brandstof voor bijvoorbeeld de scheepvaart of als grondstof voor onder andere de productie van kunstmest. De definitieve investeringsbeslissing zal onder andere worden genomen op basis van markt interesse.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'