Eneco rameau

Kees-Jan Rameau, Eneco: 'De overheid móet instappen, anders is er geen waterstofsucces.’

In samenwerking met De Ondernemer deden we een rondgang langs de CEO's en CIO's van de acht Missie H2 partners en schotelden we ieder een dilemma voor. In deel 2 Kees-Jan Rameau, Chief Operating Officer van Eneco.

Hoe wek je groene waterstof op?

Kees Jan: ‘’Voor groene waterstof heb je veel groene stroom nodig. In Nederland komt die in de toekomst vooral van Wind op Zee. Maar je hebt ook electrolysers nodig. Dat zijn fabrieken die met behulp van die windenergie groene waterstof produceren.’’

Wat is ervoor nodig om de transitie werkelijk in gang te zetten?

Kees Jan: ‘’Wind op Zee kan al zonder subsidies, maar groene waterstof nog niet. We hebben daarom een helder uitrolschema nodig voor subsidies. Het mooiste zou zijn als de overheid gecombineerde tenders organiseert voor Wind op Zee en groene waterstof, waarbij de winnaar direct vergunningen krijgt voor een Windpark-kavel op Zee en voor de electrolyser. Daarnaast is er subsidie nodig voor de groene waterstof. De winnaar is dan direct verzekerd van voldoende groene stroom als input voor zijn waterstoffabriek.’’

De overheid speelt een schakelrol. Hoe zit het met een bedrijf als Eneco?

Kees Jan: ‘’Eneco is een van de grootste ontwikkelaars van windparken in Nederland. Met de groene stroom die we opwekken, kunnen we groene waterstof maken. We voorzien dus al een behoorlijk stuk van de waterstofketen.’’

"Eneco is een van de grootste ontwikkelaars van windparken in Nederland"

Gaat het Nederland lukken om over zeven jaar een volledig functionerende waterstofketen te realiseren?

Kees Jan: ‘’We doen het goed, maar moeten er nog flink aan trekken. De overheid is initieel onmisbaar om de onrendabele top voor groene waterstof te subsidiëren. Dan krijg je de schaalvergroting waardoor de kostprijs van groene waterstof daalt en op termijn zonder subsidie kan.’’

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'