Frans everts

Frans Everts, Shell Nederland: ‘Overheid, pak die handschoen op in de waterstofmissie!

In samenwerking met De Ondernemer deden we een rondgang langs de CEO's en CIO's van de acht Missie H2 partners en schotelden we ieder een dilemma voor. In deel 3 Frans Everts, CEO van Shell Nederland.

Shell en groene waterstof: dat zal niet voor iedereen vanzelfsprekend klinken.

Frans: ,,Dat, terwijl Shell al decennialang bezig is met waterstof. Sterker nog, we zijn inmiddels zo ver dat we de grootste groenewaterstoffabriek van Europa aan het bouwen zijn op de Maasvlakte.’’

De grootste groenewaterstoffabriek van Europa. Zijn we daarmee klaar of is er meer nodig om aan de missie te voldoen?

Frans: ,,Er is absoluut meer nodig. We hebben samenwerking nodig van de landen om ons heen, maar ook van de overheid. Die moeten kaders en duidelijkheid scheppen rondom de regels en infrastructuur. Waterstof heeft veel groene elektriciteit nodig, energie vanuit windparken, maar ook kabels, vervoer en pijpleidingen. En ja, dat kan alleen plaatsvinden met de juiste vergunningen.’’

Waterstof heeft veel groene elektriciteit nodig, energie vanuit windparken, maar ook kabels, vervoer en pijpleidingen. En ja, dat kan alleen plaatsvinden met de juiste vergunningen.’’

Wat voor rol speelt de werkgroep Missie H2 in dit politieke proces?

Frans: ,,De samenwerking van acht toonaangevende organisaties binnen de Nederlandse energieketen zorgt voor draagvlak en daadkracht. Met gedeeld vermogen en kennis proberen we het proces te versnellen en invloed uit te oefenen op de slagvaardigheid van de overheid, die de grote ‘enabler’ is in de waterstoftransitie.’’

Lees verder