Noordzeekanaal vanuit NDSM en Cornelis Douwesterrein

Aftrap Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Hynetwork Services (HNS, een 100% dochter van Gasunie) is van plan in het Noordzeekanaalgebied een waterstoftransportnet aan te leggen. Het is de bedoeling om bestaande aardgasleidingen hiervoor te hergebruiken. Waar dit niet mogelijk is komen nieuwe leidingen onder de grond. Zo is er een nieuwe waterstofleiding door of langs et Amsterdamse havengebied gepland. Er zijn daarvoor twee mogelijke routes bedacht, de keuze is nog niet gemaakt (zie kaartje). Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied maakt onderdeel uit van het landelijk waterstofnetwerk van HNS, dat vijf industrieclusters in Nederland met elkaar, met waterstof productie en opslag en met het buitenland verbindt.

Op 22 september (17.00-20.00, Rhône Events & Congrescentrum) is er een inloopbijeenkomst voor bedrijven en omwonenden over dit onderwerp. Dit is de eerste in de regio, aansluitend zijn er bijeenkomsten in de andere betrokken gemeenten van het NZKG. RVO (Rijkdienst Ondernemend Nederland) organiseert deze bijeenkomsten, die het feit markeren dat het project onder de zogeheten Rijkscoördinatieregeling gaat vallen, en er een traject van informatie en participatie start. Op 9 september wordt dit officieel bekend gemaakt in de Staatscourant en lokale media.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 22 september is voor bedrijven en bewoners informatie te vinden over waterstof in het algemeen, het waarom en hoe van de plannen in het NZKG, de twee opties voor de leidingtracés (Noord en Zuid), het toekomstig gebruik, de planning en de manier waarop bewoners en bedrijven kunnen participeren in de besluitvorming. Lees de uitgebreide Q&A over waterstof of kijk op de website van HSN.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'