Toyota

Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin, Toyota, Port of Amsterdam en Groningen Seaports gaan onder de noemer Missie H2 en als partner van TeamNL in aanloop naar en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2021 waterstof promoten als belangrijke en duurzame energiedrager voor de (nabije) toekomst. Vanuit de krachtige langetermijnvisie naar nul emissies introduceerde Toyota in 2014 haar Mirai, ‘s werelds eerste brandstofcelauto die in serieproductie ging en als zodanig ontworpen was. Omdat waterstof wordt omgezet in elektriciteit die de elektromotor aandrijft en daarbij als restproduct alleen water vrijkomt, is de Toyota Mirai honderd procent emissievrij.

Hydrogen Society

De brandstofceltechniek die door Toyota voor de Mirai is ontwikkeld kan ook worden ingezet voor andere toepassingen. Zo heeft Toyota onder andere het brandstofcelsysteem geleverd voor het varende waterstoflaboratorium de Energy Observer, is Toyota bij zijn Honsha-fabriek waar de Toyota Mirai gebouwd wordt aan het testen met emissievrije generatoren op waterstof en ontwikkelt Toyota in Japan met ‘Woven City’ de stad van de toekomst voorzien van een volledig verbonden ecosysteem op basis van waterstof, ofwel een ‘hydrogen-based society’


Toyota & Missie H2

Als enige wereldwijde mobiliteitspartner van zowel de Olympische als de Paralympische Spelen wil Toyota van de spelen in Tokio een showcase maken van zijn toekomstvisie met betrekking tot waterstof. Toyota wil meer dan honderd bussen met een brandstofcel die waterstof gebruikt, inzetten in de aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen van 2020 in Tokio. Dat bevordert het begrip voor en de bekendheid van waterstof bij het grote publiek.

Ook in Nederland zien we een belangrijke rol voor waterstof weggelegd. We zijn er trots op dat we samen met andere inspirerende partijen deel uit mogen maken van Missie H2 om ook de rest van Nederland hierover enthousiast te maken. Dat we dit onder meer samen met NOC*NSF door middel van sport kunnen doen, is geweldig.


Waarom waterstof?

Waterstof dat met hernieuwbare energie is gemaakt, is volledig CO2-vrij. En als het gebruikt wordt voor de opwekking van elektriciteit, dan is schoon water de enige emissie. Waterstof is ook eenvoudig op te slaan en te transporteren. Daardoor kunnen we hernieuwbare energiebronnen optimaal benutten. Plus, waterstof is letterlijk overal en dat maakt het ook nog eens een opwindende bron van energie.

Eenvoudig op te slaan en te transporteren

Elektriciteit is soms moeilijk op te slaan en over grote afstanden te transporteren. Maar door elektriciteit te gebruiken om waterstof te winnen, wordt zowel opslag als transport eenvoudiger. Op deze manier wordt hernieuwbare energie – zoals wind- en zonne-energie, die vaak afhankelijk is van tijd en plaats – veel efficiënter gebruikt.

Lokale productie – profijt voor de volgende generatie

Een belangrijk voordeel van waterstof is dat het een energie-infrastructuur oplevert waarin lokaal wordt geproduceerd. Dat betekent dat landen zich onafhankelijk van andere landen van energie kunnen voorzien, zonder dat externe energieleveranciers nodig zijn. En dat betekent dat onze kinderen zeker zijn van de beschikbaarheid van energie – generaties lang.

Terug naar partners