Toyota

Missie H2 en TeamNL geven positieve energie aan de energietransitie. Concreet is het doel van de missie om samen met de overheid en een groot aantal Nederlandse bedrijven in de zomer van 2024, tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs, een miniketen gerealiseerd te hebben die leidt tot een volledig functionerende waterstofmarkt in 2030. Hieronder lees je meer over de rol en visie van Toyota.

Toyota levert intussen de tweede generatie Mirai. De waterstof elektrische personenauto van Toyota. Vandaag al breed inzetbaar. Mobiliteit is hierbij de aanjager van waterstof als energiedrager.
Daarnaast is het openbaar vervoer een belangrijke speler in de vergroening van Nederland. Juist daarom bieden we als Toyota, samen met onze partner CaetanoBus, de waterstof elektrische stadsbussen aan op de Nederlandse markt. Daarnaast wordt de brandstofceltechnologie van Toyota veel breder ingezet. Zo bieden we samen met EODev nu al de waterstof generator aan. Powered by Toyota. Stroom uit waterstof op locaties waar dit anders niet of onvoldoende beschikbaar is. In Japan ontwikkelt Toyota met ‘Woven City’ de stad van de toekomst voorzien van een volledig verbonden ecosysteem op basis van waterstof, ofwel een ‘hydrogen-based society’. Ook in Nederland zien we een belangrijke rol voor waterstof weggelegd. We zijn er trots op dat we samen met andere inspirerende partijen deel uit mogen maken van Missie H2 om ook de rest van Nederland hierover enthousiast te maken. Dat we dit onder meer samen met NOC*NSF door middel van sport kunnen doen, is geweldig.

Waarom waterstof?
Waterstof dat met hernieuwbare energie is gemaakt, is volledig CO2-vrij. En als het gebruikt wordt voor de opwekking van elektriciteit, dan is schoon water de enige emissie. Waterstof is ook eenvoudig op te slaan en te transporteren. Daardoor kunnen we hernieuwbare energiebronnen optimaal benutten. Plus, waterstof is letterlijk overal en dat maakt het ook nog eens een opwindende bron van energie. Elektriciteit is soms moeilijk op te slaan en over grote afstanden te transporteren. Maar door elektriciteit te gebruiken om waterstof te winnen, wordt zowel opslag als transport eenvoudiger. Op deze manier wordt hernieuwbare energie – zoals wind- en zonne-energie, die vaak afhankelijk is van tijd en plaats – veel efficiënter gebruikt. Waterstof is nodig om ons nieuwe fossielvrije energiesysteem overeind te krijgen.

Lokale productie – profijt voor de volgende generatie

Een belangrijk voordeel van waterstof is dat het een energie-infrastructuur oplevert waarin lokaal wordt geproduceerd. Dat betekent ook werkgelegenheid en nieuwe innovaties. En waterstof betekent ook dat onze kinderen zeker zijn van de beschikbaarheid van energie – generaties lang.

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'