Shell

Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin, Toyota, Port of Amsterdam en Groningen Seaports gaan onder de noemer Missie H2 en als partner van TeamNL in aanloop naar en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2021 waterstof promoten als belangrijke en duurzame energiedrager voor de (nabije) toekomst. Hieronder lees je meer over de rol en visie van Shell.

De Nederlandse energietransitie kent vele kansen. Een daarvan is waterstof en die gaat de komende jaren ontzettend belangrijk worden. Er komen namelijk steeds meer bruikbare toepassingen voor waterstof als energiedrager voor zowel de industrie als het vervoer en zelfs bij u thuis. Daarbij is waterstof een heel bruikbare buffer voor het opslaan van duurzaam opgewekte energie. Wind en zon houden immers geen rekening met ons wisselende energiegebruik.

Waterstof kan als buffer dienen om overtollige groene elektriciteit op te slaan en beschikbaar te maken op de momenten en plaatsen dat het u en mij beter past. De Olympische & Paralympische Spelen van 2021 in Tokio. Dat zijn duurzame Spelen en waterstof speelt daarin een hoofdrol. Met zes andere bedrijven steunt Shell de watersporters van TeamNL. Samen gaan we Nederland beter laten kennismaken met waterstof en de kansen die dit biedt voor het verleggen van grenzen.

Waterstof-projecten

1. Waterstof in de haven - H-vision
De industrie in de Rotterdamse haven verbruikt veel energie en stoot als gevolg daarvan veel CO2 uit. Verduurzaming is dus noodzakelijk, maar hoe doe je dat? Het grootschalige gebruik van waterstof als energiedrager zou een oplossing kunnen zijn. H-vision verkent de haalbaarheid van deze optie. Invoering biedt Rotterdam de mogelijkheid om nog vóór 2030 de CO2-uitstoot aanzienlijk te verlagen. Onder leiding van de Rotterdamse haven-ondernemersvereniging Deltalinqs werkt Shell Nederland samen met 15 partijen: TNO, Air Liquide, BP, EBN, Engie, Equinor, Gasunie, GasTerra, OCI, Havenbedrijf Rotterdam, TAQA, Uniper, Koninklijke Vopak en Linde. Deze bedrijven vertegenwoordigen de waterstofketen van productie tot gebruik.

2. Samenwerken aan innovatie voor waterstof - Hydrohub
De introductie van de Hydrohub in Groningen eind 2018 is een impuls voor de innovatie rondom waterstof. Partners uit de industrie, kennisinstituten en de publieke sector werken samen in dit innovatiecentrum om op grote schaal elektrolyse-technologieën te ontwikkelen en te testen. Het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) is de initiatiefnemer van de Hydrohub. Shell Nederland werkt samen met Gasunie, Nouryon (voorheen de chemietak van AkzoNobel), Yara, Frames, Groningen Seaports, ECN, Yokogawa, TNO, de Provincie Groningen, de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen aan de productie van duurzame waterstof die de CO2-uitstoot drastisch vermindert. Het testcentrum werkt aan het verhogen van de efficiëntie van het proces. Dit moet tot flinke kostenverlaging leiden zodat deze technologie commercieel aantrekkelijker wordt. De ontwikkeling van duurzame waterstof in de provincie Groningen krijgt hiermee een belangrijke impuls. Met de bouw van het testcentrum is een investering van € 6,9 miljoen gemoeid.

3. Onderweg naar morgen - rijden op waterstof
Rijden op waterstof is een van de oplossingen om minder CO2-uitstoot te realiseren. Shell maakt dan ook een begin met het aanleggen van een netwerk van waterstoftankstations in Nederland. Het gaat in eerste instantie om drie waterstofstations, twee in de regio Amsterdam en een in Pesse, Drenthe. In de tweede helft van 2020 moet op het eerste station waterstof beschikbaar zijn. Shell wil een breed aanbod ontwikkelen om het initiële succes van (waterstof)elektrische voertuigen voort te zetten. De voordelen van waterstof-elektrisch rijden zijn het bereik dat vergelijkbaar is met benzineauto’s en het feit dat er binnen vijf minuten een volle tank waterstof getankt kan worden. Daarnaast is het zo dat waterdamp het enige restproduct is van op waterstof rijden.

4. Duurzaam carpoolen - werknemers STCA delen waterstofauto’s
Rijden op waterstof is een manier om de milieubelasting van mobiliteit te verminderen. Op het terrein van het Shell Technology Centre in Amsterdam-Noord staat een eigen waterstofpomp. Deze is in 2019 in gebruik genomen. De waterstof wordt deels geproduceerd met de elektriciteit die wordt opgewekt door de 196 zonnepanelen die op het dak liggen. Zo laat deze pomp als eerste in de regio Amsterdam het groene productieproces van rijden op waterstof zien, vanaf de energie opgewekt door de zon tot aan de uitstoot van enkel waterdamp uit de auto. Medewerkers van Shell Amsterdam kunnen twee waterstof deelauto’s gebruiken voor hun zakelijke kilometers.

5. Onderweg naar morgen – Shell Nederland levert waterstof voor bussen Noord-Nederland
Rijden op waterstof en reizen met het openbaar vervoer. Twee verantwoorde opties in het streven naar minder CO2-uitstoot in het vervoer. In juli 2019 maakte OV-bureau Groningen Drenthe bekend dat een deel van de stads en streekbussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe in de toekomst zullen rijden op waterstof van Shell Nederland. Het gaat hier om het zogeheten groene waterstof. Groen wil zeggen dat deze waterstof wordt geproduceerd met duurzaam opgewekte stroom. Het gebruik van waterstof voor de bussen in het openbaar vervoer draagt bij aan een lokaal schonere lucht en aan de regionale energiedoelen van Noord-Nederland. De waterstofbussen zullen rijden op stad- en streeklijnen in Groningen en Drenthe. Qbuzz streeft ernaar om in december 2020 twintig waterstofbussen voor het openbaar vervoer te laten rijden.

Terug naar partners