Remeha

Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin, Toyota, Port of Amsterdam en Groningen Seaports gaan onder de noemer Missie H2 en als partner van TeamNL in aanloop naar en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2021 waterstof promoten als belangrijke en duurzame energiedrager voor de (nabije) toekomst. De kennis en ervaring van Remeha kan Nederland straks gebruiken om huizen - in de toekomst - duurzaam en comfortabel te verwarmen.

Waterstof is niet nieuw, maar het biedt wel nieuwe kansen. Voor verwarming en warm watervoorziening in woningen kan waterstofgas een rol spelen, met name in de bestaande bouw voor zowel utiliteit voor huiseigenaren. We kunnen voor de distributie van waterstofgas na enkele praktische aanpassingen gebruikmaken van de bestaande infrastructuur voor aardgas. Dat is een groot voordeel, want op deze manier is het beschikbaar op heel veel plaatsen in Nederland.

Waterstof biedt veel mogelijkheden en daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Remeha heeft de eerste waterstofketel van Nederland ontwikkeld en de eerste proeven zijn veelbelovend. Zo is in een appartementencomplex in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg het eerste waterstofproject wereldwijd van start gegaan. In dit project werkt Remeha, samen met onder andere netbeheerder Stedin en Woningstichting Ressort Wonen intensief samen aan dit unieke project van verduurzaming met behulp van waterstof.

De komende jaren zullen we dan ook steeds vaker zien dat waterstof wordt toegepast in pilots en speciale ‘waterstofwijken’, voor zowel groot vermogen (utiliteit) als laag vermogen (huishoudens). Maar zoals gezegd: het is een lang traject. Al kunnen zaken plotseling een vlucht nemen. Samen werken we aan de kansen voor waterstof.

Waarom Remeha als onderdeel van Missie H2?
Het Klimaatakkoord van 2015 zorgt voor een duurzamere wereld in 2050. De manier waarop we wonen, werken, reizen en voedsel verbouwen verandert ingrijpend. Dat is geen eenvoudig proces, maar met een realistische aanpak zijn de mogelijkheden legio. Het vraagt inzicht, doorzettingsvermogen, innovatieve oplossingen, durf en saamhorigheid. We sluiten geen technologieën uit, geloven in meerdere energiedragers (Gasvormingen, Elektriciteit en Warmtenetten) en stimuleren innovaties – waaronder waterstof als energiedrager. Een succesvolle en betaalbare energietransitie is gebaseerd op dit soort samenwerkingsverbanden en unieke innovaties. Onder de naam Missie H2 demonstreren waartoe we in staat zijn op het gebied van waterstof en tonen we onze innovatiekracht. Deze kennis en ervaring kan Nederland gebruiken om onze huizen (in de toekomst) duurzaam en comfortabel te verwarmen.

Remeha en de energietransitie
Wij geloven niet in één oplossing. We zijn realistisch: in onze ogen zijn er meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. Remeha is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers, waaronder Waterstof. Op die manier kunnen we aan het Klimaatakkoord voldoen en werken aan een duurzame samenleving. Gasvormigen (en dus ook Waterstof), Elektriciteit en Warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van CO2-uitstoot in Nederland. Daar staat Remeha voor en deze realistische visie dragen we uit.

Over Remeha
Remeha is voorloper op het gebied van duurzame innovaties. Veranderen en pionieren zit namelijk in ons DNA. Al meer dan 80 jaar ontwikkelen wij innovatieve en energiezuinige producten voor klimaatbeheersing, warmte en warm water, zowel voor woningen als utiliteit. Met onze innovaties anticiperen wij op de wensen en behoeften van onze klanten, nu en in de toekomst. Met ruim 500 medewerkers geeft Remeha op eigentijdse wijze invulling aan ontwikkeling, productie en marktbenadering, waarmee zij in Nederland én in Europa is uitgegroeid tot een vooraanstaande fabrikant. Remeha is één van de voornaamste merken binnen BDR Thermea Group. BDR Thermea Group in Apeldoorn werkt met 6.500 medewerkers iedere dag aan het comfort van morgen.

Terug naar partners