Port of Amsterdam

Missie H2 en TeamNL geven positieve energie aan de energietransitie. Concreet is het doel van de missie om samen met de overheid en een groot aantal Nederlandse bedrijven in de zomer van 2024, tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs, een miniketen gerealiseerd te hebben die leidt tot een volledig functionerende waterstofmarkt in 2030. Hieronder lees je meer over de rol en visie van Port of Amsterdam.

In de Amsterdamse haven maken we ons sterk voor groene waterstof. We richten ons op de import, de productie en het gebruik van waterstof, en werken we, samen met partners, aan infrastructuur om de industrie, regio en stad van waterstof te kunnen voorzien. Het doel is om dit met uitsluitend groene waterstof te doen: waterstof die is gemaakt met hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie.

Import en opslag
De vraag naar waterstof in Nederland zal straks groter zijn dan wat we hier aan groene waterstof kunnen produceren. Daarom zijn we bezig om met H2A – een consortium van lokale partijen uit de haven en internationale partners – een 100% groene waardeketen op te zetten. Voor transport per schip, op- en overslag, en distributie van waterstof. Verder zijn we het project EOS gestart, waarin we samen met Zenith Energy de mogelijkheden onderzoeken voor import van sterk koelde (cryogeen) waterstof.

Infrastructuur
Als energiehaven willen we over de infrastructuur en capaciteit beschikken om waterstof te vervoeren en op te slaan, en zo de industrie en de regio van waterstof te voorzien. Denk aan pijpleidingen onder de grond en opslagtanks boven de grond. Zo werken we samen met Gasunies dochterbedrijf Hynetwork Services, het Rijk en overheden in de regio, aan een regionale waterstofinfrastructuur, die loopt van IJmuiden naar het havengebied van Amsterdam via het nationale waterstofnetwerk. Op termijn is het de bedoeling een fijnmaziger havennetwerk aan te leggen, om individuele bedrijven de mogelijkheid te geven direct aan te sluiten op het waterstofnetwerk. Lees hier meer over de waterstofinfrastructuur.

Productie
Onlangs lanceerden we met HyCC het project H2era. Met H2era onderzoeken we de vestiging van een groene waterstoffabriek van 500 megawatt in de haven. Tot nu toe de grootste in Nederland. Het voornemen is om de fabriek in 2027 gereed te hebben. Ook Vattenfall wil een nieuwe installatie voor de productie van waterstof bouwen, als onderdeel van de plannen voor de locatie Hemweg.