Gasunie hero
Logo gasunie

Gasunie

Missie H2 en TeamNL geven positieve energie aan de energietransitie. Concreet is het doel van de missie om samen met de overheid en een groot aantal Nederlandse bedrijven in de zomer van 2024, tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs, een miniketen gerealiseerd te hebben die leidt tot een volledig functionerende waterstofmarkt in 2030. Hieronder lees je meer over de rol en visie van Gasunie.

We geloven dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen als energiedrager. Het is efficiënt door onze infrastructuur te transporteren en op te slaan. Waterstof is goed te gebruiken als grondstof en brandstof voor industrie en vervoer. Ook is het makkelijk in grote hoeveelheden op te slaan. Gasunie kan al in 2030 een nationale infrastructuur klaar hebben voor het gebruik van waterstof als vervanger van fossiele brandstoffen.

Waterstof en de industrie

Waterstof speelt een belangrijke rol in de CO₂-reductieopgave van de industrie. Wat betekent dit voor u? Bekijk hoe andere bedrijven het aanpakken. En lees meer over wat Gasunie doet op het gebied van waterstof.

Gasunie’s waterstofstrategie

Voor het gebruik van waterstof is een betrouwbaar netwerk nodig voor zowel transport als opslag. We kunnen hierin een enorme stap zetten door gebruik te maken van de gasinfrastructuur die er al is.

Ontwikkelingen waterstof

Gasunie wil de waterstofeconomie ontwikkelen en samen met partners investeren in waterstofprojecten. Alleen door samen te werken kunnen we de waterstofmarkt van de grond krijgen en vraag en aanbod stimuleren. Alleen op deze manier wordt waterstof op den duur net zo gewoon en betaalbaar als aardgas en stroom nu is.

Gasunie hero
Over Gasunie Partner van Missie H2

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheren en onderhouden we de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werken we mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO2. Wij zorgen ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.