DUBBELGEBRUIK VLOEIVELDEN01 1

Zeven projecten krijgen subsidie voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof

Om ervoor te zorgen dat er steeds meer hernieuwbare waterstof wordt geproduceerd in Nederland en steeds meer partijen daar ervaring mee opdoen, heeft het kabinet afgelopen najaar een subsidieregeling opengesteld. Deze regeling, de Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE), is nu afgerond. Het totaal beschikbare bedrag van bijna €250 miljoen is toegekend en verdeeld over 7 projecten. De projecten zorgen samen voor 101 megawatt aan elektrolysecapaciteit.

Het streven van 100 megawatt is daarmee behaald. De subsidie is voor bedrijven die een elektrolyse-installatie (productie van waterstof met elektriciteit) van 0,5 tot maximaal 50 megawatt bouwen én gebruiken om volledig hernieuwbare waterstof te maken. Het kabinet steunt graag meerdere kleinere waterstofprojecten, zodat lessen met onder meer de technologie en de vergunningsprocedures zorgen voor versnelling in de ontwikkeling van volgende projecten. In totaal is meer dan € 600 miljoen subsidie aangevraagd.

De 7 projecten die subsidie krijgen zijn H2 Hollandia (Nieuw-Buinen), Hysolar (Nieuwegein), Groengas asset (Amsterdam), Groengas asset (Groningen), RWE Eemshydrogen (Eemshaven), Van Kessel Olie (Oude Tonge) en VoltH2 (Delfzijl). Van de totaal 101 megawatt toegekende elektrolyse capaciteit is 91 megawatt van de projecten uit de provincie Groningen. De waterstof wordt bijvoorbeeld geleverd aan de chemische industrie of tankstations. Eén project zal de duurzame elektriciteit voor elektrolyse krijgen via een directe lijn met een zonne-installatie. Dit draagt bij aan het verminderen van druk op het stroomnet.

Met de regeling wordt het kostenverschil tussen hernieuwbare en fossiele waterstof gedicht (de onrendabele top). Voor de toekenning van de subsidie heeft RVO de bedrijven gerangschikt op basis van aangevraagde subsidie per megawatt elektrolyse capaciteit. Daardoor is er concurrentie tussen de projecten en krijgen de meest kostenefficiënte projecten subsidie. Het gemiddelde van de 7 winnende projecten is € 2,5 miljoen subsidie per megawatt elektrolyse capaciteit. Het laatste project dat volledig binnen het budget viel was ongeveer € 3,2 miljoen subsidie per megawatt. De bedrijven hebben tot 2028 om hun elektrolyseproject af te ronden.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'