RVO202104071603 waterstof

Heropening Subsidieregeling DEI+: Waterstof en Groene Chemie

Op 3 juli heropent de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL). De regeling stimuleert de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten gericht op de productie van waterstof, transport en opslag, en de toepassing van waterstof. Ondernemers die werken aan innovaties rond waterstof en groene chemie worden aangemoedigd om een aanvraag te doen.

De openstelling heeft een aantal opvallende wijzigingen, gericht op test- en experimenteerinfrastructuur en een bredere toepassing van waterstof. Ook volgt de regeling de nieuwste versie van de Europese eisen voor productie van hernieuwbare waterstof ofwel RFNBO’s (renewable fuels of non-biological origin).

Belang van DEI+ Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL)

De regeling komt voort uit het Nationaal Groeifondsprogramma “Groenvermogen van de Nederlandse Economie” (GroenvermogenNL). Dit programma is bedoeld om de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof versneld mogelijk te maken door krachtenbundeling van kennis en succesvolle innovatie in Nederland. Waterstof speelt voor Nederland een belangrijke rol bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. In de energietransitie is een grote rol weggelegd voor ondernemers die werken aan innovaties waarmee de productie van waterstof kan worden uitgebreid tegen lagere kosten. Voor deze ondernemers biedt een DEI+-subsidie interessante mogelijkheden.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'