Eems Energy Terminal nov 2022

Onderzoek of waterstofterminal in Eemshaven kans van slagen heeft

Missie H2 partners Gasunie en Vopak onderzoeken, samen met het ministerie van Economische Zaken, of er een waterstofterminal kan komen in de Eemshaven. Ook gaan ze kijken of de LNG-terminal die er nu al ligt, langer in gebruik kan blijven.

De huidige LNG-terminal is in 2022 aangelegd en brengt vloeibaar gas aan land. Oorspronkelijk zou de terminal tot 2027 blijven liggen, maar Gasunie gaat kijken of dat langer kan worden.

'We hadden altijd een duidelijke stip op de horizon: er moet een groene terminal komen', zegt Hans Coenen van Gasunie. 'Gasunie is zelf een bedrijf voor transport en opslag. Het produceren van waterstof laten we aan anderen over. Maar we hebben signalen dat er bedrijven zijn die hier in willen duiken.'

Energiezekerheid

Gasunie denkt dat de groene terminal nodig is voor de energiezekerheid van Nederland en Europa. 'Met het wegvallen van Russisch gas en het einde van de gaswinning uit het Groningenveld is de energiezekerheid voor Nederland en omliggende landen sterk veranderd. Momenteel is Nederland voor ongeveer 75 procent afhankelijk van gasimport uit het buitenland. De verwachting is dat structurele LNG-import de komende jaren noodzakelijk blijft', aldus Coenen.

In de loop van 2025 moet duidelijk zijn of het plan voor de waterstofterminal haalbaar is. Coenen: 'Eind 2025 hopen we dan het finale besluit te nemen'.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'