Dorian 01

Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe tijdelijke schoolmeester tijdens WK Zeilen

Een klaslokaal op de grens van land en zee, tien enthousiaste jongens en meiden en leraar Dorian van Rijsselberghe waren de ingrediënten voor een bijzondere les over thema's als zeehavens, waterstof en energie op zee. Het Allianz WK Zeilen was het decor voor de introductie van de nieuwste lesstof van het Watersportverbond over het belang van waterbewustzijn voor de jeugd.

Het lespakket, ‘De Wereld van Water’, wordt al door 800 scholen gebruikt en is geschreven om aan te sluiten bij de nationale kerndoelen voor het basisonderwijs. Speciaal voor kinderen in groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs én thuis heeft het Watersportverbond dit gratis online lespakket samengesteld. Het verbindt het thema water aan onderwerpen als waterbeheer, watersport, plastic soep en teamspirit.

Het lespakket

De lessen zijn ontworpen vanuit het zogenaamde laboratorium-principe. Nadat de leerlingen informatie hebben gekregen over het onderwerp van een topsporter uit Team Allianz, begint de les met een vraag. Door te onderzoeken en oefeningen en proeven te doen, gaan ze op zoek naar het antwoord op de vraag. Aan het einde van de les wordt op de vraag gereflecteerd.

Dit schooljaar zijn er nieuwe lessen toegevoegd over zeehavens, waterstof en energie op zee. Allemaal onderwerpen die in de toekomst van een groter belang worden en nu nog niet ingebed zijn in de kennis die basisschool leerlingen krijgen aangereikt. Vanuit Missie H2 streven we naar een volledig functionerende waterstofketen in 2030, waarbinnen deze drie onderwerpen cruciaal zijn. Daarom ondersteunen we de introductie van deze lesstof van harte!

Wil je meer informatie of deze lesstof delen met een basisschool in je buurt? Ga dan naar www.watersportacademyonline.nl.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'