Fotograaf Menno Ebbes iov Port of Amsterdam 5364

Nieuwe fase groene waterstofcorridor Bilbao en Amsterdam

Missie H2 partner Port of Amsterdam heeft samen met haar internationale partners twee nieuwe overeenkomsten getekend die een volgende fase inluiden in de ontwikkeling van een corridor tussen de Spaanse haven van Bilbao en Amsterdam voor groene waterstof en afgeleide producten.

De nieuwe overeenkomsten volgen het eerder getekende partnerschap tussen Port of Amsterdam, Port of Bilbao en verscheidende andere partners in juni vorig jaar. Minister Rob Jetten was officieel getuige van de ondertekeningsceremonie.

Joint Study Agreement voor transport vloeibare waterstof

De eerste overeenkomst houdt een Joint Study Agreement (JSA) in tussen Petronor, EnBW, GasLog en Port of Amsterdam. Met deze JSA gaan de partners gezamenlijk de technische haalbaarheid en commerciële validiteit van een vloeibare waterstof keten tussen de havens van Bilbao en Amsterdam onderzoeken. Het doel is het ontwikkelen van een energie-efficiënte en uitstootvrije, vloeibare waterstofketen, die veilig, efficiënt en kosteneffectief commerciële hoeveelheden van door Petronor geproduceerde waterstof naar de haven van Amsterdam kan transporteren. GasLog, een Griekse rederij, is momenteel speciale schepen aan het ontwikkelen voor het transport van vloeibare waterstof. EnBW en Port of Amsterdam werken aan mobilisatie van mogelijke afnemers in het Noordzeekanaalgebied.

Memorandum of Understanding voor e-SAF

De tweede overeenkomst is een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Petronor/Repsol, KLM en Port of Amsterdam. Deze samenwerking richt zich op het verkennen van de mogelijkheden voor de productie van SAF (Sustainable Avaiation Fuel) en e-SAF (op waterstof-gebaseerde Sustainable Aviation Fuel) in Bilbao, met Repsol als producent en KLM als mogelijke afnemer. Petronor en Repsol zijn één van ‘s werelds eerste e-SAF demonstratie-fabrieken aan het bouwen in Bilbao, samen met Aramco. Binnen de huidige planning wordt deze fabriek operationeel begin 2026. Met het commitment van KLM aan het versterken van haar positie als een industrieleider in duurzame luchtvaart en met Air-France KLM als de grootste gebruiker van SAF wereldwijd, kan e-SAF mogelijk één van de eerste op waterstof-gebaseerde producten zijn die via de Bilbao-Amsterdam corridor worden getransporteerd.

Overeenkomst tussen Evos-CEPSA

Naast deze twee overeenkomsten verwelkomt Port of Amsterdam ook nog de ondertekening van een derde overeenkomst. Evos, één van de grootste opslagterminals in de haven van Amsterdam, heeft een MoU gesloten met het Spaanse bedrijf CEPSA. Beide partijen gaan de mogelijkheden verkennen voor diverse transportmethoden van waterstof vanuit het zuiden van Spanje, waar CEPSA waterstof zal produceren. In de Amsterdamse haven richt Evos zich op transport via zogenoemde Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC), waar waterstof wordt gebonden aan een andere vloeistof voor efficiënt transport. Eén van de twee Evos-terminals in Amsterdam zal haar bestaande opslagtanks inzetten om LOHC te ontvangen in de nabije toekomst.

Belang van intra-Europese corridors

Waterstof speelt een belangrijke rol in de transitie naar non-fossiel en in het reduceren van CO2-emissies. Vanwege haar natuurlijke karakteristieken zal Nederland niet in staat zijn om zelf voldoende waterstof te produceren om aan de verwachte vraag te voldoen. Port of Amsterdam concentreert zich daarom op het ontwikkelen van sterke relaties met landen en partners die in staat zijn om commerciële volumes aan waterstof en afgeleide producten te produceren. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan intra-Europese corridors, wat aansluit op de ambitie van de Europese Unie om energiezekerheid binnen het economische blok te versterken, en wat door korte transportafstand kan leiden tot lagere kosten. De samenwerking tussen Port of Bilbao en Port of Amsterdam is een perfect voorbeeld van de potentie die zulke intra-Europese corridors hebben, waar sterke bilaterale relaties zich vertalen naar sterke commerciële connecties en publieke steun.

Lees verder