Koning bezoekt Antonie foto Zuid Holland LI 1536x1024

Koning bezoekt waterstofschip Antonie

Op dinsdag 14 november bezocht Willem-Alexander Duisburg. Daar lag ook het ms Antonie. De koning kreeg op het eerste nieuw gebouwde waterstofaangedreven binnenvaartschip een rondleiding van eigenaar Harm Lenten.

Waterstof Elektrische Vrachtschip Antonie (WEVA) is een demoschip dat moet gaan aantonen dat waterstof een oplossing biedt voor schoon en stil goederentransport over water. De ontvangst aan boord was onderdeel van een werkbezoek van Willem-Alexander aan diverse waterstof gerelateerde bedrijven en instituten in Noordrijn-Westfalen.

CEO Femke Brenninkmeijer van NPRC, de coöperatie waarvoor Harm Lenten vaart, is trots dat zij samen met Lenten en de andere projectpartners van WEVA de koning mocht ontvangen. “Het succes van dit schip schuilt hem in de samenwerking tussen industrie en transport. Samen met onze klant Nobian en binnenvaartondernemer Harm Lenten hebben we stappen gezet die anderen niet voor mogelijk hielden. Juist door samen de schouders eronder te zetten is dit waterstof-elektrische binnenvaartschip gerealiseerd.”

RH2INE

Tijdens het werkbezoek is de koning ook geïnformeerd over het RH2INE-initiatief. Dit is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen waar NPRC ook bij betrokken is. Dit project, op initiatief van Provincie Zuid-Holland en Noordrijn-Westfalen, probeert de toepassing van waterstof in het transport over de Rijn te versnellen.

“De afgelopen jaren heeft ons netwerk werk gemaakt van kennisuitwisseling en standaardisatie rondom waterstof”, zei de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu. “Het is mooi dat we hier de tastbare resultaten mogen laten zien. Dit is een compliment voor iedereen die betrokken is bij het RH2INE-netwerk. Koplopers zoals NPRC zijn onmisbaar in het behalen van een emissievrije transportcorridor. Hun succes zal er hopelijk voor zorgen dat op afzienbare termijn voldoende aanvullende financiële middelen op nationaal en Europees niveau beschikbaar komen om de gewenste opschaling sectorbreed voor elkaar te krijgen.”

Groene waterstof

De Antonie gaat emissievrij zout vervoeren voor Nobian, producent van zout en essentiële chemicaliën voor industrieën. Het schip vervoert vanuit Delfzijl per keer circa 3.700 ton zout naar de fabriek in Rotterdam-Botlek. Nobian is ook de producent van de groene waterstof waarop de Antonie gaat varen. Het gebruik van waterstof, opgewekt met groene stroom, is volkomen schoon.

CEO Michael Koenig: “Nobian heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Het vergroenen van het transport van onze producten is daarin een belangrijke stap. Dit project laat zien dat het met de juiste samenwerking en innovatiekracht mogelijk is om concrete stappen te zetten in het vergroenen van de binnenvaart."

Voorbeeldfunctie

De komende jaren gaat de energietransitie versnellen, voorspelt Brenninkmeijer. Zij ziet bij verladers een groeiende belangstelling voor schone alternatieven: “Bedrijven hebben de ambitie om klimaatneutraal te opereren. Ze hebben te maken met CO2-rapportageverplichtingen. Hier horen ook indirecte Scope 3-emissies bij, zoals de uitstoot van goederentransport.”

“NPRC heeft diverse bedrijven geïdentificeerd die de schaal hebben om een soortgelijke constructie mee aan te gaan. Met dit demoproject gaan we ervaring opdoen en andere verladers inspireren. Goed voorbeeld doet goed volgen.”

Subsidie voor import waterstof

Gelijktijdig met het werkbezoek van koning Willem-Alexander vond een economische waterstofmissie plaats met veertig bedrijven: Nederland en Duitsland werken nauw samen om de waterstofeconomie aan te jagen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen wil met waterstof een klimaatneutrale industriële regio ontwikkelen. Voor Nederland biedt dit strategische kansen als importhub en doorvoerland. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) ondertekende diezelfde dag drie intentieverklaringen op het gebied van waterstof. Twee met de federale Duitse overheid en één met Noordrijn-Westfalen.

Zo maakten Nederland en Duitsland onder meer afspraken over H2Global. Dit subsidiemechanisme heeft de Duitse overheid in 2021 ingesteld omdat geïmporteerde waterstof nog niet tegen commercieel aantrekkelijke prijzen beschikbaar is. H2Global is een publiek-private samenwerking waaraan naast het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaat ook een groot aantal bedrijven uit de energiesector deelneemt. Via H2Global worden tenders georganiseerd om hernieuwbare waterstof op de wereldmarkt in te kopen tegen een zo laag mogelijke prijs en die door te verkopen aan eindafnemers. H2Global compenseert het eventuele prijsverschil tussen de inkoop- en de verkoopprijs.

Nederland vindt H2Global een goede aanvulling op het Nederlandse importbeleid van hernieuwbare waterstof. Daarom heeft het besloten om samen met Duitsland een tender te ontwikkelen. Nederland en Duitsland leggen elk 300 miljoen euro in voor gezamenlijke internationale aanbesteding voor de import van hernieuwbare waterstof vanaf 2027.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'