Hydrogenvallley of the year

Hydrogen Hub Noord-Holland verkozen tot Hydrogen Valley of the year

Tijdens de Europese waterstofweek in Brussel is de Hydrogen Hub Noord-Holland verkozen tot Hydrogen Valley of the year 2023. Afgelopen mei kreeg de Hydrogen Hub Noord-Holland al de Europese status ‘Hydrogen Valley’. En nu is daar ook deze award bij gekomen.

De Hydrogen Valley-status is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. Wereldwijd zijn er 84 regio's met een Hydrogen Valley-status en in Europa hebben 60 regio's een Hydrogen Valley-status. De Hydrogen Valley of the Year-prijs wordt nu voor het zesde jaar uitgereikt en vormt een extra stimulans voor projectbegunstigden om onderzoek en innovatie op de markt te brengen. “Deze erkenning onderstreept de inspanningen van zowel publieke als private partners om van Hydrogen Hub Noord-Holland een succesverhaal te maken en daarmee een vooraanstaande positie te bekleden in de waterstoftransitie binnen Noord-West Europa”, aldus Ingrid Post.

Waterstofambities Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland wordt krachtig ingezet op de ontwikkeling van waterstof als een alternatieve brandstof. Het speelt een cruciale rol in het verduurzamen van de industrie en het behalen van de klimaatdoelen. De voordelen reiken verder dan alleen schonere lucht; waterstof vermindert ook fijnstof en stikstofuitstoot, wat bijdraagt aan een gezondere leefomgeving. Bovendien stimuleert deze inzet de economie en creëert het nieuwe werkgelegenheid in de provincie.

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Rosan Kocken, geeft aan trots te zijn op de erkenning van Hydrogen Hub Noord-Holland als Hydrogen Valley of the Year 2023: “Deze internationale prijs bevestigt de inzet en samenwerking van zowel publieke als private partners in onze regio en onderstreept ​​​de leidende rol van Noord-Holland in de waterstoftransitie. Het is een stimulans om met nog meer vastberadenheid te blijven werken aan een duurzame toekomst."

Havens spelen belangrijke rol

Waterstof biedt op diverse fronten uitkomst waar elektriciteit soms tekortschiet. De havengebieden van Noord-Holland fungeren als essentiële waterstofhubs voor import, opslag, doorvoer en export van duurzame waterstof. Als vierde haven van Europa, zetten we in de Amsterdamse haven nu in op de import, de productie en het gebruik van waterstof, en werken we, samen met partners, aan infrastructuur om de industrie, regio en stad van waterstof te kunnen voorzien.

Ook de haven van Den Helder kan door haar strategische ligging een sleutelrol spelen in de grootschalige invoer van groene waterstof vanaf de Noordzee of buurlanden. De strategische ligging van de havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder maken deze regio's dus cruciaal in de waterstoftransitie voor Noord-Holland, Nederland én Noord-West Europa.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'