Evp EH Zf XM Asd A Cy

Eerste waterstoftankstation in Amsterdamse haven

Het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven is op 1 maart geopend. Het tankstation van OrangeGas ligt aan de Australiëhavenweg, langs de A5 en is 24/7 open. Hiermee is weer een stap gezet richting een waterstofeconomie.

Het eerste waterstoftankstation in de Amsterdamse haven is op 1 maart geopend. Het tankstation van OrangeGas ligt aan de Australiëhavenweg, langs de A5 en is 24/7 open. Hiermee is weer een stap gezet richting een waterstofeconomie. Op de locatie aan de Australiëhavenweg worden uitsluitend schone brandstoffen aangeboden. Naast waterstof ook bio-CNG (groengas), elektriciteit en vloeibare CO2 komt daar later ook HVO100 en LBG bij. HVO100 is een synthetische brandstof die 100% wordt gemaakt van restmaterialen van plantaardige oliën en vetten. LBG is Liquefied Bio Gas, ofwel vloeibaar biogas.

Joyce van Os de Man, directeur Benelux bij OrangeGas: ‘Het is ongelofelijk gaaf dat het waterstofstation in Amsterdam nu open is. In dit tankstation worden ook andere schone brandstoffen aangeboden. Met dit station sluiten we perfect aan bij het zero-emissie beleid van Amsterdam.’

De gemeente Amsterdam is één van de klanten van het waterstof tankstation. Samen met zeven andere havenbedrijven hebben zij de ambitie om binnen twee jaar met 20 voertuigen op waterstof te gaan rijden. Daarnaast zijn er taxi’s maar ook particulieren die al op waterstof rijden. Er is veel interesse uit de transport- en bouwwereld om over te schakelen naar waterstof vrachtwagens. Binnenkort zullen er meer waterstofstations volgen in de Amsterdamse haven.

Port of Amsterdam zet de komende jaren in op waterstof. Voor een klimaatneutrale samenleving in 2050 hebben we naast duurzame energiebronnen als zon en windenergie, bio- en synthetische brandstoffen nodig maar ook waterstof. Dit waterstofstation is één van de vele initiatieven waarin Port of Amsterdam een rol speelt door te faciliteren en of te investeren. Rijden op waterstof is emissievrij. Waterstof is geen brandstof maar een energiedrager. De auto’s tanken waterstof die in het voertuig door een brandstofcel wordt omgezet in elektrische energie.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'