Dorine bosman port of ams

Dorine Bosman, Port of Amsterdam: ‘Nú handelen betekent vooroplopen’

In samenwerking met De Ondernemer deden we een rondgang langs de CEO's en CIO's van de acht Missie H2 partners en schotelden we ieder een dilemma voor. In deel 1 Dorine Bosman, chief investment officer van Port of Amsterdam.

De haalbaarheid van dit waterstofstreven zit ‘m volgens Dorine Bosman, directielid bij Port of Amsterdam, in actieve participatie, niet toekijken, maar op eigen benen kunnen staan. Sinds twee jaar is Port of Amsterdam partner van Missie H2 en maakt zich hard voor de energietransitie. Maar is meedoen in de missie belangrijker dan winnen? Bekijk Bosmans antwoord in de video.

Initiatief nemen en op eigen benen kunnen staan: wat bedoel je daarmee?

Dorine: ,,De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis geeft weer hoe afhankelijk we zijn van externe brandstofbronnen. We moeten een manier vinden waarop we minder kwetsbaar zijn en zélf brandstof kunnen produceren. En het liefst zo groen mogelijk. Waterstof is daarop het antwoord.’’

Wat voor rol speelt Port of Amsterdam in deze missie?

,,Wij zijn de grootste benzine-en dieselhaven ter wereld. Daarnaast hebben we de kerosinepijpleiding naar Schiphol. Kortom; we zijn een grote speler als het gaat om brandstofvervoer en -opslag wereldwijd.’’

‘’We zijn een grote speler als het gaat om brandstofvervoer en -opslag wereldwijd.’’

Met wat voor concrete oplossingen kan Port of Amsterdam bijdragen aan de waterstofdoelen?

,,In de haven zitten bedrijven met enorme hoeveelheden tanks en installaties die we uitstekend kunnen hergebruiken voor waterstof. Daarnaast zijn we in staat waterstof te transporteren naar de rest van Europa.’’

Wat is de kracht achter de achtkoppige werkgroep die deze missie nastreeft?

,,Het is tijd om spijkers met koppen te slaan en dat is exact wat we hier doen. We zijn van elkaar afhankelijk: of het nu gaat om productie, bevoorrading of technologie. Deze stuurgroep is noodzakelijk, willen we een substantiële aanpak vormgeven.’’

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'