52972565104 ee324bc807 k

Bilbao en Amsterdam tekenen overeenkomst om nieuwe Europese Groene Waterstofcorridor te ontwikkelen

Port of Bilbao en Port of Amsterdam hebben gisteren, samen met het Baskische Energie Agentschap (EVE), Petronor, SkyNRG, Evos Amsterdam en Zenith Energy Terminals, een Memorandum of Understanding (MoU) getekend om de handen ineen te slaan voor de ontwikkeling van een groene waterstofcorridor tussen Bilbao en Amsterdam. De corridor is gericht op de maritieme route tussen de twee havens. Zijne Majesteit de Koning van Nederland Willem-Alexander, minister Rob Jetten en de Spaanse minister Teresa Ribera waren aanwezig bij de ondertekeningsceremonie als officiële getuigen.

De aanwezigheid van de Koning onderstreept het belang dat Nederland en Spanje hechten aan samenwerking voor de ontwikkeling van de hernieuwbare waterstofmarkt. De Nederlandse minister voor Klimaat en Energie, Mr. Rob Jetten, gaf aan: “Om te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem en een duurzame industrie hebben Nederland en Europa grote waterstofambities. Internationale samenwerking is essentieel om de waterstofmarkt en de infrastructuur die daarbij nodig is te ontwikkelen. Binnen de EU heeft Spanje enorm veel kansen en is dan ook één van onze belangrijkste waterstofpartners. Uiteindelijk zijn het de bedrijven die het echt moeten gaan doen. Belangrijk dat dat nu al gebeurt en dat Nederlandse en Spaanse bedrijven afspraken met elkaar maken over de levering van groene waterstof.”

De MoU geeft aan dat de partijen samen een groene waterstof toeleveringsketen gaan ontwikkelen, met een focus op productie in het Baskenland en export naar Nederland en het Europese achterland via de haven van Amsterdam. Dit past bij de Baskische Waterstofstrategie, ontwikkeld door EVE, die gericht is op zowel lokaal gebruik als internationale markten, en de stimulering door de Nederlandse overheid van de productie, import en het gebruik van waterstof. De haven van Bilbao is onderdeel van de Basque Hydrogen Corridor, een samenwerking aangevoerd door Petronor en Repsol om de energie-, industriële, residentiële en mobiliteitssectoren te decarboniseren. Petronor is gecommitteerd aan het ontwikkelen van een breed assortiment aan hernieuwbare brandstoffen en het creëren van een hub in Bilbao, bestaande uit een fabriek voor synthetische brandstoffen en een project voor een afvalverwerkingsfabriek. Petronor en Repsol zijn dus, samen met EVE en andere bedrijven, bezig met de ontwikkelingen voor de constructie van elektrolysers voor de productie van hernieuwbare waterstof, met een totale capaciteit van 113 MW, en een demo-installatie voor de productie van op waterstof gebaseerde e-brandstoffen, de eerste synthetische brandstoffen fabriek in Spanje. Zij ontwikkelen daarnaast nog een ander project, met een focus op een pyrolyse fabriek voor gemeentelijk afval, wat aansluit op de strategie van Repsol voor het promoten van de circulaire economie. Het zal gebruik maken van vooroplopende technologieën om processen in Petronor te decarboniseren. Deze projecten zullen een nieuwe standaard zetten in Europa en lopen voorop in de ontwikkeling van emissievrije brandstoffen. Op waterstof gebaseerde brandstoffen, e-brandstoffen en methanol zijn veelbelovende oplossingen om te voorzien in de behoeften van de transport- en maritieme sectoren.

De haven van Bilbao is de locatie voor meerdere van deze projecten en zal als hub functioneren voor de export van groene waterstof en afgeleide producten. De haven van Bilbao is reeds een belangrijk Europees logistiek knooppunt. Deze rol kan ingezet worden om de ambities van de Spaanse overheid om een belangrijke leverancier van groene waterstof te worden te realiseren, specifiek voor Noord-West Europa. Een groene waterstofcorridor tussen de havens van Bilbao en Amsterdam kan deze ambitie ondersteunen. Carlos Alzaga, Managing Director van Port of Bilbao, gaf aan: “De Port of Bilbao is volledig gecommitteerd aan de productie en het transport en gebruik van hernieuwbare energieën en ondersteunt en werkt samen met bedrijven die groene bronnen van energie aan het ontwikkelen zijn. En groene waterstof is één van de meest belangrijke paden richting de realisatie van dat doel.”

Port of Amsterdam is de exploitant van Europa’s vierde haven en zet zich in voor de ontwikkeling van groene waterstoffaciliteiten binnen haar havengebied, en het tot stand brengen van importcorridors voor groene waterstof en afgeleide producten. Eén van de prominente industriële sectoren die via de haven van Amsterdam bevoorraad wordt, is de luchtvaartindustrie. De haven heeft een directe verbinding met één van Europa’s grootste luchthavens, Amsterdam Airport Schiphol. De luchtvaartindustrie staat voor een significante decarbonisatie uitdaging. Sustainable Aviation Fuels (SAF) worden gezien als een belangrijk product om deze uitdaging te tackelen. SkyNRG, een mondiale leider in SAF, is een netwerk van SAF-productiefaciliteiten aan het ontwikkelen, waaronder in de haven van Amsterdam. Deze faciliteiten hebben groene waterstof nodig als grondstof. Zenith Energy Terminals en Evos Amsterdam zijn de exploitanten van enkele van de meest prominente meng- en opslagterminals in de haven. Zenith Energy Terminals is bezig met het ontwikkelen van een vloeibare waterstof toeleveringsketen, terwijl Evos Amsterdam werkt aan een liquid organic hydrogen carrier toeleveringsketen. Dorine Bosman, Chief Investment Officer bij Port of Amsterdam, zei: “De haven van Amsterdam speelt een cruciale rol in de energietransitie. De recent toegekende status van Hydrogen Valley aan de bredere regio Amsterdam onderstreept het ontwikkelingstempo in deze regio. Port of Amsterdam ziet groene waterstof en e-brandstoffen als belangrijke onderdelen van de haven van de toekomst. Wij zijn erg blij om samen te werken met de bedrijven die actief zijn in onze haven en met onze Spaanse evenknieën. De haven van Bilbao en Petronor zijn perfect passende partners voor het opzetten van een groene waterstofcorridor. De oprichting van zulke intra-Europese corridors draagt sterk bij aan het voortstuwen van de gehele Europese Unie richting de nieuwe energietoekomst.”

Alle partijen van de MoU zijn enthousiast om bij te dragen aan de ambities van de Europese Unie, zoals vastgelegd in het REpowerEU beleidsstuk, en de samenwerking tussen Spanje en Nederland. Het opzetten van een corridor tussen de havens van Bilbao en Amsterdam zal twee snel ontwikkelende Hydrogen Valleys aan elkaar verbinden. De corridor zal niet alleen de handel in groene waterstof en e-brandstoffen faciliteren, maar bevordert ook de uitwisseling van kennis en expertise tussen de betrokken partijen. De Spaanse en Nederlandse partijen zullen gezamenlijk de volgende stappen voor hun samenwerking bespreken. Uiteindelijk zal dit initiatief bijdragen aan het verder versterken van de Spaans-Nederlandse relatie en bijdragen aan het overkoepelende doel van het reduceren van emissies.

De MoU werd ondertekend door Carlos Alzaga, Managing Director van Port of Bilbao, Iñigo Ansola, General Manager van EVE, José Ignacio Zudaire, Deputy van de CEO van Petronor, Gert-Jan Nieuwenhuizen, Managing Director van Port of Amsterdam International, Theye Veen, Chief Commercial Officer van SkyNRG, Ramon Ernst, Managing Director van Evos Amsterdam en Tadhg Deasy, Managing Director van Zenith Energy Europe. De overeenkomst werd ondertekend in het bijzijn van ZM Willem-Alexander, Koning van Nederland.

Lees verder

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'