Groningen Seaports

Missie H2 en TeamNL geven positieve energie aan de energietransitie. Concreet is het doel van de missie om samen met de overheid en een groot aantal Nederlandse bedrijven in de zomer van 2024, tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs, een miniketen gerealiseerd te hebben die leidt tot een volledig functionerende waterstofmarkt in 2030. Hieronder lees je meer over de rol en visie van Groningen Seaports.

Groningen Seaports maakt zich sterk voor het opschalen van de productie van groene waterstof.

Momenteel zijn in Noord-Nederland al tientallen waterstofprojecten in ontwikkeling, waarvan een groot aantal in de haven van Delfzijl en de Eemshaven gepland staan. Denk aan het realiseren van elektrolysers en waterstoffabrieken, het creëren van specifieke havenfaciliteiten, het ontwikkelen van een kunststofleidingensysteem (‘backbone’), maar ook de inzet van waterstof in het openbaar vervoer en de ontwikkeling van waterstoftankstations. Daarnaast is er grote behoefte aan nieuwe toepassingen in het waterstofecosysteem. Groningen Seaports zet daarom vol in op innovatie en biedt daartoe ruimte en faciliteiten voor testcentra, start-ups, scale-ups, pilot- en demofabrieken.

Energiedrager met mogelijkheden

Waterstof (H2) is een energiedrager met een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. Niet alleen voor de havens, maar ook voor de hele regio inclusief de stad Groningen. Zo kan groene waterstof onder andere worden ingezet als transportbrandstof, voor huishoudens, voor industrie, als duurzame industriële grondstof en als energieopslag ter vervanging van accu’s. In Delfzijl en de Eemshaven kan straks groene waterstof worden geproduceerd, geïmporteerd, opgeslagen en doorgevoerd. Daarnaast wordt het als grondstof verwerkt tot andere producten, bijvoorbeeld synthetische brandstoffen, kunststoffen en meststoffen.

Uniek waterstof ecosysteem

Noord-Nederland heeft de afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van een waterstofecosysteem. Het heeft dan ook Europese erkenning gekregen (FCH JU) en wordt inmiddels aangemerkt als de leidende Hydrogen Valley in Europa: een volwaardige ecosysteem van groene waterstof, van productie, transport tot gebruik in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. De unieke kenmerken van Noord-Nederland dragen daar aan bij: een groot potentieel aan grootschalige windenergie, voldoende locaties voor productie, een bestaande gasinfrastructuur, toegang tot de markt en kennis van en ervaring met transport en handel in gassen. Kortom Noord-Nederland is uniek gepositioneerd om waterstofkoploper van Europa te worden.

Kort samengevat: waarom Noord-Nederland?

1. Ruimte voor windparken op Noordzee (winderige omgeving en ondiep)
2. Voldoende ruimte voor elektrolysers (in beide havengebieden)
3. Lokaal gebruik (industrie Delfzijl en Emmen)
4. Dichtste gasnetwerk ter wereld (redundant)
5. Opslag Zuidwending (zoutcavernes)
6. Educatie | mbo/hbo/wo (universiteiten/scholen goed geoutilleerd)

Waarom Missie H2?

Groningen Seaports maakt zich sterk voor het opschalen van de productie van groene waterstof. Momenteel zijn in Noord-Nederland al tientallen waterstofprojecten in ontwikkeling, waarvan een groot aantal in de haven van Delfzijl en de Eemshaven gepland staan. Alle ingrediënten zijn in Noord-Nederland aanwezig om voor goud te gaan en de waterstofkoploper van Europa te worden. Ook deelname aan Missie H2 draagt daar aan bij en helpt ons onze positie te versterken. Daarom continueren we ons partnerschap aan Missie H2 tot en met de Olympische Spelen van 2024 in klimaatstad Parijs. Samen maken we Nederland Waterstofland 2030!

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'