Groningen Seaports

Gasunie, Shell Nederland, Remeha, Stedin, Toyota, Port of Amsterdam en Groningen Seaports gaan onder de noemer Missie H2 en als partner van TeamNL in aanloop naar en tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2021 waterstof promoten als belangrijke en duurzame energiedrager voor de (nabije) toekomst. Groningen Seaports bouwt daarbij actief aan de groene industrie van de toekomst en gaat voor de groene plak in 2030: van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie!

Bij Groningen Seaports is groene groei speerpunt met de focus op waterstof. Groningen Seaports bouwt actief aan de groene industrie van de toekomst en doet dat in een verbindende rol en als aanbieder van business locaties. In essentie zijn onderstaande bullets m.b.t. waterstof onze uitgangspunten:

• Om het waterstofsysteem in Noordwest-Nederland te ontwikkelen, positioneert Groningen Seaports zich als waterstof-hub van Europa. Groningen Seaports wil het scharnierpunt van de waterstofeconomie in Noordwest-Europa worden.
• Groningen Seaports ontsluit deze duurzame energie door haar infrastructuur in te zetten, vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis, ruimte en faciliteiten in te brengen.
• Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen en zorgt voor ontwikkeling en behoud van werkgelegenheid. Groningen Seaports stelt dat economische groei groen is en de totstandkoming van de waterstof-hub past uitstekend bij die visie.
• Groningen Seaports zet vol in op innovatie en biedt ruimte en faciliteiten voor testcentra, start-ups, scale-ups, pilot- en demofabrieken.

Een andere reden is actieve promotie van onze eigen ontwikkelde kunststof leiding voor het transport van waterstof. Groningen Seaports heeft in samenwerking met het bedrijf Pipelife Soluforce deze kunststof leiding voor het transport van waterstof ontwikkeld. Erg uniek in de wereld van waterstoftransport en een wereldwijde primeur. Deze leiding is inmiddels KIWA gecertificeerd en in Delfzijl werken we hard aan de aanleg van een waterstofleidingnetwerk (waterstof backbone) om de industrie aan waterstof te koppelen. Ook in het Olympisch dorp moet nog een paar honderd meter waterstofleiding aangelegd worden (zie plaatje in de bijlage). We proberen te bewerkstelligen dat dit met onze buis gebeurt. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.

Voor Groningen Seaports is het essentieel om de waterstofbelofte zo snel mogelijk tot leven te brengen. Dit gebeurt onder meer door de bekendheid van waterstof onder het Nederlandse publiek te vergroten. Groningen Seaports is daarom partner van MissieH2. In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokyo wordt waterstof gepromoot als dé toekomstige duurzame energiedrager. Groningen Seaports gaat voor de groene plak in 2030: van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie!

Terug naar partners