Fotoserie Gebouwde omgeving

In aflevering 4 van 'Die andere reis naar Parijs' toont Maurice Meulenbrugge van Remeha de opstelling en mogelijkheden om nu al een bedrijfspand comfortabel te verwarmen en spreekt Ranomi Kromowidjojo met Erik Hollander van Hollander Techniek over hun toekomstbestendige nieuwbouwproject.

Ranomi in gesprek met Maurice Meulenbrugge van Remeha. Hij is betrokken bij een waterstofproject van Hollander Techniek in Apeldoorn.

De 100% waterstofketel voor de utiliteitsmarkt.

Erik Hollander van Hollander Techniek vertelt over hun toekomstbestendige nieuwbouwproject waarin waterstof een rol speelt in het minimaliseren van CO2-uitstoot én hen helpt in energievoorziening binnen de netcongestie problematiek.

"Waterstof in de gebouwde omgeving is nu nog niet vanzelfsprekend. Er zijn andere gebieden, zoals de zware industrie, waar het toepassen van waterstof een 
grotere impact heeft op de CO2-reductie. Cruciaal daarbij is de aanleg van een waterstofbackbone voor de industrie. Als deze backbone er is, kunnen regionale netbeheerders de gebouwde omgeving aansluiten om daar CO2-reductie te realiseren."

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'