Fotoserie Transport

In aflevering 3 van 'Die andere reis naar Parijs' bezoekt Ranomi de ondergrondse opslagfaciliteit van HyStock in Groningen, samen met Ulco Vermeulen van Gasunie.

Ranomi is zojuist aangekomen op het terrein van HyStock

Ulco Vermeulen toont hoe de waterstofopslag in zijn werk gaat en hoe dit een oplossing is voor het balanceren van vraag en aanbod

Ranomi en Ulco in gesprek over HyStock

HyStock - Groningen

Ranomi mag tijdens de rit met de Toyota Mirai groene waterstof tanken

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'