Fotoserie Import

In aflevering 2 van 'Die andere reis naar Parijs' bezoekt Ranomi de havens van Amsterdam en Rotterdam waar ze een gesprek heeft met Bart van der Meer van EVOS en Vopak's Marcel van de Kar.

Ranomi in gesprek met Bart van de Meer, Business Development Manager bij Evos.

Evos is een op- en overslagterminal voor vloeibare stoffen in de haven van Amsterdam. De Amsterdaamse haven is heel erg geschikt voor de import van veilige groene waterstof.

De stand van zaken in de Rotterdamse haven bespreekt Ranomi met Marcel van der Kar van Vopak.

'We zijn heel veel dingen tegelijk aan het doen. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging waar we voor staan.'

Een route langs de Nederlandse waterstofeconomie in opbouw. Bekijk de contentserie 'Die andere reis naar Parijs'